Początki diakonii

Historia Diakonii Komunikowania Społecznego. Dzieła komunikowania społecznego ruchu Światło-Życie

Dziś nie chodzi już o to, żeby Ruch włączał w swoje działanie inne środki poza drukiem, ale by służył społecznościom, dla których korzystanie z mediów jest tak oczywiste, jak oddychanie. By służył także tym, którzy sobie nie radzą w społeczeństwie informacyjnym.

Historia Zespołu ds. Internetu Ruchu Światło-Życie zaczyna się na początku 1996 roku. W maju 1996 roku ks. Henryk Bolczyk pobłogosławił inicjatywie obecności członków Ruchu w Internecie.

Dziś może trudno sobie wyobrazić sytuację, jaka ówcześnie panowała – praktycznie nie używano telefonów komórkowych, sieć Internetu była dostępna dla wąskiej grupy uczniów, studentów i profesorów szkół wyższych. Istniało jedynie kilkanaście stron w języku polskim. Niemal całkowicie brakowało informacji o tym, że Polska jest krajem katolickim.

Tak więc inicjatywa, która wyszła od pracowników Politechniki Warszawskiej – oazowiczów Adama Dawidziuka i Piotra Bolka – była jedną z pierwszych w kraju. Projekt wyżej wymienionych osób pt. „Katolickie Centrum w Internecie” z dnia 17 maja 1996 r. miał za zadanie zwrócić uwagę na ogrom możliwości, jakie tkwią w Internecie, i do dziś zadziwia umiejętnością przewidywania rozwoju wydarzeń.

W czasie Wielkiego Postu 1996 zaprosili mnie do swojej pracowni, posadzili przed komputerem i pokazali, jak obsługiwać przeglądarkę – Nescape. Po kilku godzinach Adam zapytał, czy zostaję na noc, czy mnie odwieźć do domu. I tak się zaczęło. Internetem zainteresowała się studentka dziennikarstwa Anna Wojtas, w seminarium kleryk Adam Banaszek. W ten sposób zebrał się zespół do tworzenia naszych oazowych stron. Poprosiliśmy o błogosławieństwo ks. Henryka i na COM została potwierdzona nasza misja.

Rozmowy na temat wdrożenia całego projektu prowadzone były przez Adama i Piotra na przełomie maja i czerwca i dotyczyły warszawskiej Akcji Katolickiej, redakcji Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz przedstawicieli Episkopatu. Ostatecznie program zaakceptowali i wyrazili wolę współpracy o. Adam Szulc w ramach Rady Ruchów Katolickich oraz Federacja Bibliotek Kościelnych Fides z ks. Krzysztofem Gonetem. Dzięki uprzejmości ks. dyrektora K. Goneta projekt Internetu dla ruchów katolickich zyskał możliwość realizacji poprzez sieć biblioteki warszawskiego seminarium.

Jesień 1996 roku stanowiła czas merytorycznego przygotowania stron, zebrania pierwszej redakcji materiałów. Było to zadanie Anny Wojtas. Już wtedy autorzy dbali, aby prawa autorskie twórców materiałów – mimo bardzo nieprecyzyjnego prawa – mogły być przestrzegane.

Do końca 1996 roku powstała pierwsza strona diecezjalna Ruchu – w archidiecezji warmińskiej (10 września 1996). Jej autorem był ks. Ryszard Andrukiewicz. 29 kwietnia 1997 roku wystartowała strona diecezji opolskiej. Przygotował ją ks. Adam Rogalski, moderator diecezjalny w Opolu. Kolejną diecezją, której ślad oazowy zaistniał w sieci, była diecezja bielsko-żywiecka. 15 maja 1997 roku. Nieoficjalny serwis Ruchu uruchomił ks. Andrzej Wołpiuk.

10 maja 1997 roku Ruch Światło-Życie otrzymał od seminarium dla obsługi serwisu oazowego miejsce na serwerze giovanni.wmsd.edu.pl. Została wykupiona domena oaza.org.pl i wstawione na stronę przygotowane wcześniej przez Annę Wojtas teksty (19 czerwca 1997 r.).

Pierwszy rok działalności zespołu zakończył się – po przejściu wszystkich procedur prawnych – otworzeniem własnego serwisu www i pierwszych kont mailowych w domenie oazowej.

Tak więc Ruch Światło-Życie otrzymał swoje strony osiem lat po utworzeniu pierwszej strony www na świecie. Chciejmy o tym pamiętać. Tylko osiem lat!

Odwiedzający oficjalną stronę Ruchu mogli na niej znaleźć informacje zgrupowane w dwóch działach – Prezentacja i Aktualności. W dziale Prezentacja gromadzone były informacje mające na celu przybliżenie Ruchu tym, którzy go nie znają lub też osobom poszukującym informacji na temat Ruchu. Dział Aktualności pełnił rolę serwisu informacyjnego. Zawierał informacje o ważnych dla Ruchu wydarzeniach czy inicjatywach, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i diecezjalnym. Jeśli ktoś chce sobie przypomnieć jak wyglądały – zapraszam tutaj:

http://www.oaza.pl/polski/

Dzięki wysiłkowi wielu, wielu osób mógł powstać fundament oficjalnego serwisu internetowego Ruchu Światło-Życie. Osób zaangażowanych w tę sprawę było tak dużo, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Zwłaszcza, że należałoby tu wskazać tych wszystkich, którzy pisali teksty, tworzyli i tworzą serwisy internetowe w wielu miejscach w Polsce i na świecie.

Ks. Arkadiusz Rakoczy

Zespół ds. Internetu w 1997 roku:

Ks. Arkadiusz Rakoczy – Moderator (Odpowiedzialny za współpracę z moderatorami diecezjalnymi, moderatorami diakonii centralnych, parą krajową Domowego Kościoła oraz Centralną Diakonią Jedności), Asystent kościelny (Zajmujący się tym, czym zwykle zajmuje się asystent kościelny),

Anna Wojtas – Redakcja merytoryczna (Zajmująca się decydowaniem, co i gdzie może być opublikowane, opracowywaniem merytorycznym materiałów, kontaktami ze współpracownikami i korespondentami)

Piotr Bolek – Administrator (Zajmujący się utrzymywaniem przy życiu serwera, obsługą DNS, obsługą poczty, zakładaniem i usuwaniem kont, uaktualnianiem oprogramowania); Programista (Zajmujący się projektowaniem, tworzeniem, testowaniem i obsługą oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu)

Ks. Adam Banaszek – Programista (Zajmujący się projektowaniem, tworzeniem, testowaniem i obsługą oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu); Redakcja techniczna serwisu WWW (koordynujący publikowanie dokumentów na centralnych stronach www Ruchu Światło-Życie, podnoszenie poziomu technicznego tych stron oraz usuwanie ewentualnych błędów)

Adam Dawidziuk – Programista (Zajmujący się projektowaniem, tworzeniem, testowaniem i obsługą oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu) oraz zajmujący się logistyką, finansami (tzn. ich brakiem), koordynacją, korespondencją i podobnymi problemami bieżącymi.