Animator działań medialnych

„Macie być ludźmi wierności przekazu, ludźmi nawrócenia, pokuty, macie być ludźmi modlitwy, macie być ludźmi Eucharystii, w końcu – ludźmi posłuszeństwa”.

ks. Wojciech Danielski

 1. Kim jest?
  • członkiem Ruchu Światło-Życie po formacji podstawowej,
  • wolontariuszem (pracuje nieodpłatnie, służy),
  • człowiekiem idei i jednocześnie człowiekiem czynu.
 2. Co potrafi?
  • rzetelnie zdobywać informacje i dokonywać refleksyjnej ich oceny,
  • wyrazić siebie i swoje otoczenie w sposób zrównoważony i poprawny,
  • zdobywać specjalistyczne umiejętności i wiedzę (np. uczy się robić zdjęcia, pisać teksty, administrować stronami lub profilami, programować, zarządzać, organizować itp.),
  • rozwijać kompetencje informatyczne, informacyjne, komunikacyjne, prawno-ekonomiczne i etyczne.
 3. Co go motywuje?
  • żywa, osobowa relacja z Jezusem Chrystusem, który jest jego Panem i Zbawicielem,
  • potrzeba działania dla dobra drugiego człowieka i wspólnoty,
  • chęć głoszenia Dobrej Nowiny w miejscach, gdzie przebywają potencjalni odbiorcy (np. w świecie wirtualnym),
  • świadomość służby wielkiej i ważnej sprawie: Bogu, ewangelizacji Kościołowi, zbawieniu,
  • poczucie obowiązku i współzależności.
 4. Jak działa?
  • profesjonalnie: pozyskuje współpracowników, komunikuje się, koordynuje działania, zarządza projektem, dba o atmosferę posługi i pracy,
  • dzieli się wiedzą i umiejętnościami,
  • rozumie cel i przyczyny stosowanych ograniczeń (np. w zakresie przekazywania niektórych informacji, ochrony wizerunku itp.), poddając się obowiązującym zasadom,
  • zależy mu na weryfikacji i kontroli jakości jego pracy,
  • jest otwarty na konstruktywną krytykę.
 5. Komu i czemu służy?
  • Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele,
  • Ewangelii,
  • bliźniemu,
  • wspólnocie,
  • kulturze spotkania,
  • własnemu wzrostowi duchowemu.
 6. Jaki jest cel jego pracy?
  • ewangelizacja i preewangelizacja, szerzenie orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła,
  • przekładanie wiary na fakty kulturowe i społeczne,
  • budowanie i umacnianie chrześcijańskiej tożsamości,
  • integracja środowiska(Kościoła, Ruchu, parafii),
  • aktywne uczestnictwo w życiu świata,
  • kształtowanie świadomego oraz krytycznego sposobu odbierania i korzystania ze środków społecznego przekazu,
  • przekazywanie z miłością rzetelnych informacji.