Jak współpracować z DKS?

Oazowe media to miejsca, w których możemy prowadzić nie tylko działania informacyjne, ale również uczyć się i szukać inspiracji. Dzielenie się świadectwem, refleksjami pozwala nam na poznawanie ludzi, których inaczej byśmy nie poznali. Doświadczenia innych budują również naszą tożsamość.

Jesteśmy przekonani, że warto rozmawiać. Jesteśmy stworzeni, by tworzyć – zatem zapraszamy do współpracy.

O czym warto wiedzieć?

Świadectwo w mediach

Ksiądz Franciszek Blachnicki wymieniając warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie podkreśla fakt, że w życiu chrześcijan ma ono być czymś oczywistym, fundamentalnym, a jednocześnie źródłem wielkiej radości. Rodzi się z radości i jego owocem jest radość. Krótkie, radosne, chrystocentryczne. A jednak dość często zdarza się, że świadectwo jako uporządkowana forma wypowiedzi sprawia trudność.

Krążenie życia, czyli po co nam korespondenci medialni?

Po co? Odpowiedź jest nader prosta. Członkowie DKS-u, czyli Diakonii Komunikowania Społecznego, nie są w stanie uczestniczyć we wszystkich wspólnotowych przedsięwzięciach, być dziennikarzami i kronikarzami, tworzyć reportaże, relacje i jeszcze zrobić zdjęcia, po czym opublikować to wszystko w ciągu pół godziny.

Zasady fotografowania w czasie liturgii

Liturgia, jako strefa sacrum, wymaga stosownego zachowania.

Opisz życie obrazem, czyli o fotografii i fotografach w służbie wspólnocie

Naszym zadaniem jest ukazywanie ambitnego i trudnego modelu życia. Pokazywać wszystkim – wierzącym i niewierzącym – że Bóg i jego prawo nie są przeciwko człowiekowi, jego aspiracjom, dążeniom i marzeniom o szczęściu. Wręcz przeciwnie – te wielkie marzenia i aspiracje mogą być zrealizowane tylko przy respektowaniu podstawowych norm moralnych wynikających z prawdy uniwersalnej. Jest to szansa ukazania ludziom prawdy jako stabilnej podstawy wszelkich programów życiowych. Spróbujmy pokazać to obrazem.