W służbie kulturze spotkania

Kultura spotkania
Czego uczy nas Orędzie Papieża Franciszka na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu? Przedmiotem papieskich rozważań jest „kultura spotkania”, jej kształt i budowanie.

„Nie wystarczy przechadzać się po cyfrowych «drogach», a więc po prostu połączyć się: trzeba, aby temu połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie”. Orędzie Papieża Franciszka na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Media mogą pomagać spotkaniom i budowaniu relacji, ale mogą również prowadzić do oddalenia się od bliźniego. Sieć cyfrowa może być miejscem bogatym w wartości ludzkie, dlatego cenne są spotkania zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym, trzeba jednak pamiętać, że mają one inny charakter. Spotkania odbywane w świecie wirtualnym mają przede wszystkim wspomagać spotkania w świecie rzeczywistym – nie mogą ich całkowicie zastępować.

Kultura spotkania wymaga, by być gotowym nie tylko dawać, ale również przyjmować od innych – spotkanie jest nastawione na dialog, budowanie relacji, nie zatrzymuje się na zadaniowości. O spotkaniu można mówić wtedy, gdy strony postrzegają siebie osobowo, a nie pozostają obok siebie w sposób przedmiotowy. Chcą nawzajem zrozumieć swoje oczekiwania, wątpliwości, nadzieje.