Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 22 lipca 2019, 13:07    

Wolni i wyzwalający

Ukazał się 127. numer "Wieczernika"


Temat nowego roku formacyjnego „Wolni i wyzwalający” związany z 40. rocznicą proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka powi­nien stać się okazją do refleksji nad miejscem, jakie KWC  zajmuje w naszym życiu, w Ruchu i Ojczyźnie.

„Wieczernik” poświęcony tematowi pracy rocznej pragnie pochylić się nad szeroko pojętą wolnością.

Gdy myślę o wolności, mam przed oczami dwie sceny, z dwóch różnych fil­mów. Pierwsza z filmu „Wolność jest w nas”:  ks. Jerzy Popiełuszko, w odpo­wiedzi na otrzymane życzenia doczekania wolności, mówi: „Ale ja jestem wol­ny”. Druga z filmu „Waleczne serce”: główny bohater poddawany okrutnym torturom, konając, ostatnim tchnieniem, krzyczy: „Wolność!”.

Czym jest wolność? Czy wolność jest dla mnie największą wartością? Czy potrafię nieść wolność drugiemu człowiekowi? Mam nadzieję, że lektura tego numeru „Wieczernika” skłoni do głębszego zastanowienia się nad tymi pyta­niami.

Rozważamy wolność w kontekście prawdy, odpowiedzialności, miłości i dawania siebie. Pokazujemy, jak wolność jest ukazana na kartach Biblii – przez historię Narodu Wybranego, słowa Jezusa zapisane w księgach Ewan­gelii i listy opisujące początki chrześcijaństwa. Artykuł oparty o dwa listy Episkopatu Polski: „Chrześcijański kształt patriotyzmu” i „O ład społeczny dla wspólnego dobra” ukazuje KWC jako akt patriotyzmu… Mierzymy się również z pytaniem: człowiek wolny czyli jaki?

Wszystkim czytelnikom tego numeru „Wieczernika” życzę odkrywania wol­ności w sobie i możliwości niesienia jej wszędzie gdzie tylko się da, a także tam, gdzie wydaje się to niemożliwe.

Krzysztof Ławniczak

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/pismo-wieczernik-837.html
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl
cena jednego egzemplarza: 6,50 zł (+ koszt przesyłki)

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Wezwania

Wolni i wyzwalający

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE