Centrum Ekologii Integralnej

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

Budowa Centrum Ekologii Integralnej na terenie Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem

12 marca 2020 roku, w gmachu Ministerstwa Klimatu w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowaniu Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku nad Dunajcem, w ramach w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe. Edukacja ekologiczna” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotowym przedsięwzięciem jest budowa  Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku nad Dunajcem. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana będzie budowa zaplecza szkoleniowego oraz gastronomicznego Centrum, umożliwiającego prowadzenie działań edukacji ekologicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki multimedialnej. Termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku.

Aktualizacja: 29. 12. 2020 r. godzina 12.45

1.       W dniu 29.12.2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 60, 02-761 Warszawa odbyło się otwarcie ofert na „Realizację ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej poprzez produkcję treści ekspozycji, dostarczenie sprzętu audiowizualnego oraz wykończenie sal ekspozycyjnych na terenie Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem.”, złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego (19.12.2020) zamieszczonego na stronie Internetowej Stowarzyszenia https://www.oaza.pl/centrumekologiiintegralnej/

2.       W terminie składania ofert, tj. do dnia 29.12.2020 r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta.

3.     Ofertę złożyli następujący Wykonawcy

l.p.Nazwa WykonawcyAdres Siedziby WykonawcyWartość oferty nettoOkres gwarancji
1.Media Visage Sp. Z o.o.Ul. Pułaskiego 11 41-253 Czeladź1 636 357,72  zł netto (2 012 720,00 zł brutto)24 miesiące

4.       W związku z niewielkim przekroczeniem  środków przeznaczonych na realizację zadania, oferta została skierowana na spotkanie negocjacyjne zgodnie z podpunktem 17 ustępu VIII zapytania ofertowego.

5.       Żaden z uczestniczących w otwarciu przedstawicieli wykonawców nie wniósł sprzeciwu oraz nie miał żadnych uwag.

Aktualizacja: 29. 12. 2020 r. godzina 14.15

1. W  dniu 29.12.2020 r. o godzinie 13.00 odbyło się spotkanie  negocjacyjne zgodnie z podpunktem 17 ustępu VIII zapytania ofertowego. W związku z akceptacją przez oferenta nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego ostateczna wysokość złożonej oferty wynosi 1 567 243,90 netto (1 927 710,00 zł brutto).

2.   Zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oferta została oceniona następująco:

l.p.Nazwa WykonawcyAdres Siedziby WykonawcyKryterium: Cena (C)Kryterium: Okres gwarancji (G)RAZEM
1.Media Visage Sp. Z o.o.Ul. Pułaskiego 11 41-253 CzeladźC=(1 567 243,90 / 1 567 243,90) x 80 pkt = 80,00 pkt24 miesiące G = 0 pkt80,00 pkt

Zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym Zamawiający wybiera firmę Media Visage Sp. Z o.o.

19.12.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na:

„Realizacja ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej poprzez produkcję treści ekspozycji, dostarczenie sprzętu audiowizualnego oraz wykończenie sal ekspozycyjnych na terenie Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. „

Pobierz załączniki:

Zapytanie Ofertowe Realizacja ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej – pdf

Zapytanie Ofertowe Realizacja ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej – doc

Załącznik nr 5 – Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 6 – Wzór Umowy na Realizacje ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej– pdf

Załącznik nr 6– Wzór Umowy na Realizacje ekspozycji w Centrum Ekologii Integralnej– doc

04.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na:

Budowę „Centrum Ekologii Integralnej na terenie Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem

Pobierz załączniki:

Zapytanie Ofertowe Centrum Ekologii Integralnej – pdf

Zapytanie Ofertowe Centrum Ekologii Integralnej – doc

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5 – Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 7 – Wzór Umowy o roboty budowlane Centrum Ekologii Integralnej – pdf

Załącznik nr 7 – Wzór Umowy o roboty budowlane Centrum Ekologii Integralnej – doc

 

Aktualizacja: 19. 06. 2020 r.

1.       W dniu 19.06.2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 60, 02-761 Warszawa odbyło się otwarcie ofert na „Budowę Centrum Ekologii Integralnej na terenie Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem”, złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego (04.06.2020) zamieszczonego na stronie Internetowej Stowarzyszenia https://www.oaza.pl/centrumekologiiintegralnej/

2.       W terminie składania ofert, tj. do dnia 19.06.2020 r. do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty.

3.     Ofertę złożyli następujący Wykonawcy

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Siedziby Wykonawcy Wartość oferty netto Okres gwarancji Doświadczenie kierownika budowy
1. WALD-GLOB Jan Radecki Sp. J. Ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułtusk 8 699 000,00  zł netto (10 699 770,00 zł brutto) 60 miesięcy 6 zadań
2. INSTAL-BUD Sp Z o.o. Ul. Lwowska 14, 38-500 Sanok 8 688 000,00 zł netto (10 688 240,00 zł brutto) 60 miesięcy 5 zadań

5.       Obie oferty mieszczą się w środkach przeznaczonych na realizację zadania.

6.       Żaden z uczestniczących w otwarciu przedstawicieli wykonawców nie wniósł sprzeciwu oraz nie miał żadnych uwag.

Aktualizacja 25.06.2020 r.

Zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oferty zostały ocenione następująco

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Siedziby Wykonawcy Kryterium: Cena (C) Kryterium: Okres gwarancji (G) Kryterium: Doświadczenie kierownika budowy (D) RAZEM
1. WALD-GLOB Jan Radecki Sp. J. Ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułtusk C=(8 688 000 / 8 699 000) x 60 pkt = 59,92 pkt 60 miesięcy G = 20 pkt 6 zadań D = 20 pkt 99,92 pkt
2. INSTAL-BUD Sp Z o.o. Ul. Lwowska 14, 38-500 Sanok C=(8 688 000 / 8 688 000) x 60 pkt = 60,00 pkt 60 miesięcy G = 20 pkt 5 zadań D = 20 pkt 100 pkt

Zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym Zamawiający wybiera firmę INSTAL-BUD Sp. Z o.o.