Kościół w kryzysie

Jeszcze parę lat temu mówienie o kryzysie w Kościele spotkałoby się pew­nie z oburzeniem. Dzisiaj raczej wszyscy zgadzają się, że dobrze nie jest. Wskazuje się choćby na galopująca laicyzację, szczególnie młodego pokolenia. Pewnie też z tego powodu zaczyna się u nas w Polsce bardziej do­ceniać ks. Franciszka Blachnickiego, który braki i błędy Kościoła diagno­zował już dawno.

Jasno o kryzysie mówi papież Franciszek. W liście do kard. Marxa z czerwca tego roku napisał: „Cały Kościół jest w kryzysie z powodu nadużyć”. Pa­pież pokazuje, co w tej sytuacji robić: „Kościół nie może dziś uczynić kroku naprzód bez przyjęcia tego kryzysu. Polityka strusia prowadzi donikąd, a kryzys trzeba podjąć, wychodząc z naszej paschalnej wiary. Socjologizmy i psychologizmy nie pomagają. Jedyną owocną drogą jest podjęcie kryzysu, osobiście i wspólnotowo, ponieważ z kryzysu nie wychodzimy sami, ale we wspólnocie i musimy pamiętać, że z kryzysu wychodzimy albo lepszymi, albo gorszymi, ale nigdy takimi samymi”.

Wiele osób zaangażowanych w Kościele czuje się dziś zagubionych. Stabil­ny świat, w którym żyli, przestaje istnieć. Ks. Blachnicki uczył nas jednak od­wagi. Do odwagi wzywa też papież Franciszek: „Reforma w Kościele została dokonana przez mężczyzn i kobiety, którzy nie bali się stawić czoła kryzysowi i pozwolić Panu, by ich zreformował”.

Chcemy, by ten numer „Wieczernika” jakąś próbą stanięcia wobec kryzysu w Kościele. Mamy nadzieję, że pomoże w – używając słów papieża – podjęciu kryzysu, stawieniu mu czoła i otwarciu się na Pana, który chce nas przemie­niać.

 Krzysztof Jankowiak

ps. Wskutek trudności technicznych numer ukazał się z dużym opóźnieniem, za które przepraszamy.

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl
cena jednego egzemplarza: 7 zł (+ koszt przesyłki)
cena jednego egzemplarza w wersji eletronicznej: 6 zł

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Temat numeru

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony

  • Siódmy aniołKropla wody
  • Wszystkie barwy nadziei – Pagórki lęku