Życzenia Moderatora Generalnego

Słowo Przedwieczne,
zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem,
dzisiaj uniżyło samo siebie,

dla nas się stając człowiekiem śmiertelnym.
(Z Liturgii godzin)

Drodzy Bracia i Siostry z Ruchu Światło-Życie!

„Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4, 11).

Niechaj kontemplacja uniżenia Boga otwiera nasze serca na tych, których Pan stawia na naszej drodze. Bądźmy wobec nich świadkami Bożej miłości.

ks. Marek Sędek wraz z diakonią Centrum Światło-Życie w Krościenku