Błogosławienie animatorów podczas Centralnej Oazy Matki 2024

Błogosławienie animatorów na COM 2024 – informacje dla kandydatów oraz moderatorów diecezjalnych i zakonnych (nie dotyczy błogosławienia członków DIAKONII)

Wymagania dla kandydata

Do błogosławienia może przystąpić osoba, która:

 • po ewangelizacji przeżyła formację podstawową do III stopnia włącznie (w tym  Triduum Paschalne w formie rekolekcji);
 • uczestniczyła w KODA (obowiązkowo), a ponadto ukończyła Szkołę Animatora (jeśli jest organizowana w diecezji);
 • jest członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka;
 • jej dojrzałość do pełnienia posługi została pomyślnie zweryfikowana przez moderatora diecezjalnego/zakonnego.

Do załatwienia przed COM

 1. Rejestracja online przez formularz online:
  FORMULARZ ZGŁOSZENIA » (Zapisy online będą otwarte do 12 maja br.).
 2. Uzupełnienie danych w formularzu papierowym – formularz do pobrania:
 • Uzyskanie podpisu moderatora diecezjalnego (lub zakonnego) na formularzu.
 • Przesłanie skanu (czytelnego zdjęcia) wypełnionego formularza na adres blogoslawienstwo.oaza@gmail.com do dnia 12 maja.
 • Moderator diecezjalny/zakonny do 12 maja wysyła na adres blogoslawienstwo.oaza@gmail.com listę animatorów, których zgłasza do błogosławieństwa.

Do załatwienia w czasie COM – sobota 18 maja

 1. Zgłoszenie się do punktu „obsługującego” błogosławienie animatorów i członków DIAKONII, który będzie uruchomiony na Kopiej Górce w sobotę(godziny funkcjonowania punktu zostaną podane później). Trzeba przyjść z wypełnionym i podpisanym formularzem papierowym.
 2. Od uczestnika pobierana będzie opłata 45 zł. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

Błogosławienie animatorów – niedziela 19 maja

 1. Błogosławienie animatorów odbywa się podczas jutrzni w niedzielę Zesłania Ducha Świętego.
 2. Należy przyjść wcześniej na odprawę (przygotowanie). Dokładna godzina zostanie podana w punkcie zgłoszeniowym.
 3. Należy zadbać o uroczysty strój.
 4. Przypominamy też o instytucji poręczyciela. W naszych diecezjach są różne praktyki. Czasem wyznacza się jednego poręczyciela dla całej grupy (np. ktoś z diakonii Szkoły Animatora czy Formacji Diakonii), częściej jednak każdy animator umawia się indywidualnie z osobą, którą uważa (chce mieć) za poręczyciela. Najlepiej, jeśli jest to własny animator lub moderator, ktoś, komu zawdzięczamy towarzyszenie na drodze wiary. Kilka osób może mieć tego samego poręczyciela. Poręczyciel nie musi stać fizycznie przy błogosławionym podczas celebracji.

Kontakt

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: blogoslawienstwo.oaza@gmail.com lub tel. 600 599 086

Błogosławienie członków DIAKONII podczas Centralnej Oazy Matki 2024

 1. Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo członków DIAKONII proszone są o zgłoszenie się poprzez formularz online: FORMULARZ ZGŁOSZENIA do 12 maja br.
 2. Nowi członkowie (kandydaci) powinni przesłać (pocztą tradycyjną) do Centralnej Diakonii Formacji Diakonii swój formularz otrzymany na ORD.

Przed wysłaniem trzeba się upewnić, czy pola są wypełnione, czy nie brakuje podpisu moderatora diecezjalnego itp.

Adres do wysłania:
CDFD
Ks. Franciszka Blachnickiego 2,
34-450 Krościenko n. Dunajcem

Formularz powinien dotrzeć przed 12 maja. Zalecamy dodatkowo zrobić skan lub zdjęcie i przesłać na adres: blogoslawienstwo.oaza@gmail.com.

Uwaga, przesłanie formularza z ORD do Krościenka nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do błogosławieństwa (czyli punkt 1 nadal obowiązuje!)

Podczas COM w sobotę 18 maja zostanie uruchomiony punkt zgłoszeń, gdzie będzie można potwierdzić obecność i dokonać wpłaty (godziny funkcjonowania punktu zostaną podane później).

Koszt to 40 zł od jednej osoby, a od małżeństwa 50 zł.

Kontakt

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: blogoslawienstwo.oaza@gmail.com lub tel. 600 599 086

Ks. Ryszard Piętka, moderator Centralnej Diakonii Formacji Diakonii