Materiały formacyjne

Wolni i wyzwalający w mediach

W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, …

Materiały formacyjne

Pakiet na Start

O KOMUNIKOWANIU BEZPOŚREDNIM I MASOWYM CEL: • zapoznanie z podstawowymi modelami komunikowania bezpośredniego i masowego; ZASADY DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ CEL • zapoznanie z zasadami owocnego komunikowania się; O KULTURZE SPOTKANIA I DOBRYM PRZEKAZIE konspekt animatora …

Rekolekcje

Oaza Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego 2017

Zapraszamy na to spotkanie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są zaangażowani w oazowe media, a w szczególności zaproszenie kierujemy do odpowiedzialnych za diakonie diecezjalne. Poprzednie spotkania pokazały jak jest ono niezwykle cenne i potrzebne. Pojawiło …

Fotorelacje

Centralna Oaza Matka

13-16.05.2016 Sobota Nieszpory z błogosławieństwem członków Stowarzyszenia DIAKONIA – Fot. Anna Kamińska, DKS Przemyśl Sobota Nieszpory z błogosławieństwem członków Stowarzyszenia DIAKONIA – Fot. Maciej Dorotniak, DKS Przemyśl Sobota Nieszpory z błogosławieństwem członków Stowarzyszenia DIAKONIA – …