Komunikaty CDKS

Raport o finansach

Poniżej przedstawiamy graficzny raport finansowy z lat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
Objaśnienia oraz sposób wsparcia zostały umieszczone na stronie finansów.

wpłaty
koszty
konto
Spośród 41 diecezji i prawie 20 ośrodków/instytucji tylko nieliczna część pamięta o wspieraniu dzieła jakim jest obecność Ruchu Światło-Życie w Internecie.
regularne
regularne

Rok 2019

Na dzień 31.12.2018 dysponowaliśmy kwotą 9061,77 zł.
bilans2019 wplaty2019
bilans2019a wplaty2019a

Rok 2018

Na dzień 31.12.2017 dysponowaliśmy kwotą 10074,54 zł. W 2. kwartale 2018 wpłynął 1% za 2016r. (674,94 zł). Porównując tytuły wpłat z poprzednimi latami, wpłaty regularne dokonywane przez diecezje i ośrodki oraz wpłaty indywidualne znacznie zmalały i są w sumie mniejsze od poniesionych kosztów.
bilans2018 wplaty2018
bilans2018a wplaty2018a

Rok 2017

Na dzień 31.12.2016 dysponowaliśmy kwotą 10464,79 zł. W 1. kwartale 2017 wpłynął 1% za 2015r. (937,80 zł). Porównując tytuły wpłat z poprzednimi latami, wpłaty regularne dokonywane przez diecezje i ośrodki oraz wpłaty indywidualne znacznie zmalały i są w sumie mniejsze od poniesionych kosztów. Jeśli ten trend się utrzyma, nie będzie można myśleć o dalszym rozwoju naszej obecności w internecie.
bilans2017 wplaty2017
bilans2017a wplaty2017a

Rok 2016

Na dzień 31.12.2015 dysponowaliśmy kwotą 9752,47 zł. W 1. kwartale 2016 wpłynął 1% za 2014r. (643,77 zł). Porównując tytuły wpłat, wpłaty regularne dokonywane przez diecezje i ośrodki były mniejsze od wpłat indywidualnych. Jeśli ten trend się utrzyma, będzie można pomyśleć o dalszym rozwoju naszej obecności w internecie.
bilans2016a wplaty2016a
bilans2016a wplaty2016a

Rok 2015

Na dzień 31.12.2014 dysponowaliśmy kwotą 5032,21 zł. W 1. kwartale 2015 poniesione zostały koszty VAT (898zł) oraz grudniowa faktura za serwer przeniesione z 2014 roku. Dodatkowo na czas przeniesienia usług na nowy serwer w okresie luty-kwiecień ponoszono koszty 2 serwerów. Porównując tytuły wpłat, wpłaty regularne dokonywane przez diecezje i ośrodki zrównały się z wpłatami indywidualnymi, sumarycznie zaś osiągnęły wartość z 2011 roku. Jeśli ten trend się utrzyma, będzie można pomyśleć o dalszym rozwoju naszej obecności w internecie.
bilans2015 wplaty2015
bilans2015a wplaty2015a

Rok 2014

Na dzień 31.12.2013 dysponowaliśmy kwotą 7161,34 zł. W 1. kwartale 2014 poniesione zostały koszty VAT (600zł) przeniesione z 2013 roku. W 4. kwartale 2014 wpłynął przychód z 1% za rok 2013 (490,59zł). Porównując tytuły wpłat, kwoty abonamentowe przekroczyły kwoty uzyskane z wpłat indywidualnych. Oznacza to, że świadomość odpowiedzialności za dzieło DKS w diecezjach powoli rośnie.
Dodatkowe koszty związane z wydatkami biurowymi, utrzymaniem kont bankowych, kosztami dokumentacji księgowej zostały pokryte z środków własnych Ośrodka Fundacji “Światło-Życie” w Warszawie.
bilans2014 wplaty2014
bilans2014a wplaty2014a

Rok 2013

Na dzień 31.12.2012 dysponowaliśmy kwotą 4942,71zł. W 1. kwartale 2013 wpłynął przychód z 1% za rok 2011 (740,34zł) oraz zaległe wpłaty abonamentowe. Zmniejszone koszty w 2013 roku wynikają z przeniesienia części opłat na styczeń 2014 roku. W rezultacie rok zamknął się kwotą 7136,34 zł. Porównując tytuły wpłat, kwoty abonamentowe przekroczyły kwoty uzyskane z wpłat indywidualnych. Oznacza to, że świadomość odpowiedzialności za dzieło DKS w diecezjach rośnie.
Dodatkowe koszty związane z wydatkami biurowymi, utrzymaniem kont bankowych, kosztami dokumentacji księgowej zostały pokryte z środków własnych Ośrodka Fundacji “Światło-Życie” w Warszawie.

bilans2013 wplaty2013

bilans2013a wplaty2013a

Rok 2012

Na dzień 31.12.2011 dysponowaliśmy kwotą 6793,64zł (z czego 787,59zł to środki pozyskane z 1% za rok 2010). Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny w roku 2012 wyniosły 6059,38zł. Rok zamknął się dla nas kwotą 4942,71zł, tzn. że koszty przekroczyły wpływy o 1850,93zł. Przychód z 1% za rok 2011 (740,34zł) wpłynął dopiero w 1. kwartale 2013. Niestety również niewielu moderatorów pamięta o potrzebie wspierania dzieła jakim jest obecność Ruchu Światło-Życie w Internecie. Spośród 41 diecezji i prawie 20 ośrodków tylko kilka pamięta o wspieraniu tych potrzeb. Na podstawie tytułów wpłat większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych. Dodatkowe koszty związane z wydatkami biurowymi, utrzymaniem kont bankowych, kosztami dokumentacji księgowej zostały pokryte z środków własnych Ośrodka Fundacji “Światło-Życie” w Warszawie.
bilans2012 wplaty2012
bilans2012a wplaty2012a

Rok 2011

Na dzień 21.12.2010 dysponowaliśmy kwotą 3040,60zł (z czego 2100zł to środki pozyskane z 1% za rok 2009). Koszty utrzymania serwerów (w okresie sierpień-listopad pracowały 2 serwery) oraz opłaty za domeny w roku 2011 wyniosły 5024,55zł. Rok zamknął się dla nas kwota 6793,64zł. Zanotowaliśmy skromniutki przychód z 1% za rok 2010 (787,59zł) na pokrycie kosztów działania serwerów oraz opłaty za domeny.
Zdecydowana większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych.
Dodatkowe koszty związane z wydatkami biurowymi, utrzymaniem kont bankowych, kosztami dokumentacji księgowej zostały pokryte z środków własnych Ośrodka Fundacji „Światło-Życie” w Warszawie.
bilans2011 wplaty2011
bilans2011a wplaty2011a