Teczka roku OŻK 2024/25

Materiały z Kongregacji Odpowiedzialnych

Referat programowy – ks. M. Sędek

Misja Kościoła dzisiaj – bp. Stułkowski

Życie w kluczu powołania – ks. J. Kobak

Medytacja nad witrażem z kaplicy Chrystusa Sługi – opr. ks. Ryszard Piętka

Rozważanie modlitewne – opr. A. Hanc

Materiały związane z tematem roku

Namiot spotkania

Naucz nas się modlić – Dykasteria ds. Ewangelizacji

Powołani do misji. Materiały na pogodne wieczory

Materiały na OŻK 2024

Kalendarz liturgiczny OŻK 2024

Kalendarz pracy rocznej

Śpiewniki na dni wspólnoty

Nabożeństwo Odpowiedzialności i Misji OŻK 2024

Materiały dodatkowe:

PIOSENKA ROKU OŻK 2024

ZNAK ROKU OŻK 2024

BULLA OGŁASZAJĄCA JUBILEUSZ ZWYCZAJNY ROKU 2025