Z muzyką w mocy Ducha

Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, Świętemu śpiewaj pieśń.

Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię.

Ogrom radości, wymiana doświadczeń, modlitwa, nauka nowych pieśni, melodii brewiarzowych, śpiew wielogłosowy i niezwykłe doświadczenie wspólnoty. To wszystko miało miejsce w ostatni wrześniowy weekend na Oazie Jedności Diakonii Muzycznej w Laskach k. Warszawy.

W ponad trzydziestoosobowym gronie osób z różnych zakątków Polski doskonaliliśmy swój warsztat muzyczny i animatorski oraz chwaliliśmy Boga śpiewem. Szczególnym zadaniem dla naszych diakonii parafialnych i diecezjalnych jest budowanie jedności między młodzieżą a rodzinami Domowego Kościoła. Wyzwaniem na ten rok jest również nasze zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży.

Cieszymy się, że tworzone są kolejne materiały, które pomagają w działaniu diakonii. Doświadczenie, które zdobyliśmy podczas tego niezwykłego spotkania, chcemy przekazać naszym diakoniom w całej Polsce. Mamy nadzieję, że ten czas zaowocuje radosną posługą w mocy Ducha Świętego.

Do zobaczenia na kolejnej OJDMuz!

Karolina Swend, diecezja radomska