Życzenia na Dzień Życia Konsekrowanego

„Koniec Roku Życia Konsekrowanego przypada w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Ten znaczący splot wydarzeń przypomina nam, że w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich życie jest także ofiarowaniem siebie, ale nie dla samej ofiary, lecz po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczać miłosierdzia i dzielić się nim z innymi. Nie ma bowiem miłosierdzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia się własnych planów, ambicji i dóbr”.

z listu Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego

Drogie Osoby Konsekrowane, szczególnie Panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła oraz Siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej!

Dziękując za Waszą posługę na rzecz Ruchu Światło-Życie, szczególnie na rzecz formujących się w nim małżonków, życzymy, by kończący się Rok Życia Konsekrowanego zaowocował radością w posługiwaniu charyzmatem światło-życie. Niech piękny czas Roku Jubileuszowego uzdalnia do poświęcenia i ofiary, bez których nie ma miłosierdzia.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa Domowego Kościoła,

gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

Tomasz Opaliński

moderator krajowy DK