Komunikat CDL na II stopień ONŻ/DK w trzecim turnusie 2023 w sprawie przeżywania 11 dnia rekolekcji

Do Odpowiedzialnych za rekolekcje II st. ONŻ i II st. DK w trzecim turnusie AD 2023

W tym roku, ze względu na termin trzeciego turnusu, 11 dzień rekolekcji przypada 15 sierpnia. Ponieważ Uroczystość Wniebowzięcia NMP należy do grupy świąt nakazanych, oazy w tym dniu powinny celebrować Eucharystię z formularza uroczystości. Ta zbieżność z Dniem Zmartwychwstania na rekolekcjach stwarza problem dla oaz II stopnia. Celebracja Paschy z uroczystą Eucharystią jako ostatnią stacją jest centralnym wydarzeniem rekolekcji i nie można jej pominąć. 

W takiej sytuacji trudno znaleźć optymalne rozwiązanie. Aby umożliwić celebrowanie najważniejszego wydarzenia II stopnia, Centralna Diakonia Liturgiczna zaleca rozpoczęcie celebracji Paschy na tyle wcześnie, aby było możliwe celebrowanie Mszy św. z jedenastego dnia – Zmartwychwstania jeszcze przed północą. Eucharystia powinna być celebrowana w sposób uroczysty jako zwieńczenie Paschy. Następnego dnia oaza będzie mogła uczestniczyć we Mszy św. z Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Należy również pamiętać o Celebracji Skrarmentu Pokuty i Pojedniania jedenastgo dnia po południu lub wieczorem.

Zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie nie jest idealne, zwłaszcza, że wiąże się z celebrowaniem dodatkowej Eucharystii. Pozwala jednak zachować w całości centralne wydarzenie rekolekcji. Wszystkim uczestnikom i diakoniom życzymy owocnych rekolecji.

W imieniu Centralnej Diakonii Liturgicznej
Wojciech Kosmowski – odpowiedzialny CDL
ks. Marcin Loretz – członek CDL