Relacja z Forum Inicjatyw Formacji Liturgicznej

24 czerwca w Rzeszowie odbyło się Forum Inicjatyw Formacji Liturgicznej.

https://akademialiturgiczna.pl/forum-inicjatyw-formacji-liturgicznej/

Uczestniczyłem w nim jako przedstawiciel Centralnej Diakonii Liturgicznej. Obecni byli na nim przedstawiciele różnych inicjatyw liturgicznych w Polsce (Akademia Liturgiczna, Apostolstwo Liturgiczne, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, IFPL, Mysterium fidei, Ośrodek Formacji Liturgicznej, Projekt „Z pasji do liturgii”, Szkoła Zakrystianów, Zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza).
Tematem spotkania był list papieża Franciszka Desiderio Desideravi. Oprócz oczywiście przeżywanej wspólnie Liturgii mieliśmy okazję opowiedzieć o swoich działaniach i planach oraz wysłuchać wykładu ks prof B. Miguta:
https://www.youtube.com/watch?v=nd562won7y0

Spotkanie było bardzo ciekawe, a w przedstawieniach inicjatyw widać zaangażowanie i pasję w pogłębionej formacji liturgicznej, która jest realizowana na różne sposoby – od internetu, przez pojedyncze wydarzenia (czasem dość spektakularne) po całe programy formacyjne i bardziej organiczną pracę.

Damian Koniecki, CDL