Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 8 maja 2018, 11:57    

Katolik – człowiek posłuszny?

Ukazał się 221. numer "Wieczernika"


Posłuszeństwo niepodzielnie wiąże się ze słuchaniem, aby być posłusz­nym trzeba najpierw usłyszeć głos Pana i zaufać Jego słowu. Do tego potrzebna jest osobista relacja z Bogiem i wiara w Jego miłość. I tak dochodzimy do podstawowego pytania: kim jest dla mnie Pan Bóg?

W życiu nas chrześcijan wzorem posłuszeństwa jest Jezus Chrystus, który „stał się posłuszny aż do śmierci”. Posłuszeństwo Abrahama, który był gotów poświęcić swego jedynego syna zadziwia, niepokoi i zmusza do zadawania so­bie konkretnych, trudnych pytań.

Warto zastanowić się nad tym co mi osobiście utrudnia, aby w pełni zau­fać i być posłusznym.

Jak pogodzić wolną wolę, rozum i posłuszeństwo?

Coraz częściej słyszymy słowa krytyki i próby podważania autorytetu pa­pieża Franciszka. Papież jest nieomylny gdy mówi ex cathedra. Warto poczy­tać, które z Jego wypowiedzi do takich należą, a które nie.

Kolejny aspekt posłuszeństwa to posłuszeństwo na drodze formacji w Ru­chu. Jest to temat dotyczący każdego z nas i warto niejednokrotnie do niego wracać.

Ufamy, że prezentowane teksty pozwolą odkryć jak  istotna jest rola posta­wy posłuszeństwa w procesie kształtowania dojrzałego chrześcijanina.

Renata Bartosiak

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Posłuszeństwo

Na drodze ucznia

Dzieła żyjącego Boga

 • Nasz adwent
 • Boży plan, Boży dar

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony

KOMENTARZE
 1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

 • Formacyjne
 • Diakonijne
 • Inne

Zaproszenia

 • Centralne
 • Z Diecezji
 • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE