Afrykańska radość

Z wielką radością jako Centralna Diakonia Misyjna przyjęliśmy wyróżnienie podczas II Gali PRAWDA-KRZYŻ-WYZWOLENIE Ruchu Światło-Życie za działalność misyjną w Kenii i Tanzanii.

Z tej okazji po krótce opisujemy co właściwie w tej Afryce się dzieje:
Historia Ruchu Światło-Życie w Afryce to historie ludzi, świadectwa wiary, wyzwania inkulturacji i owoce, których jest coraz więcej i więcej.

Pierwsze ziarno charyzmatu ks. Blachnickiego zostało zasiane w 2008 roku. Rodziny Domowego Kościoła nawiązały współpracę z kenijskim proboszczem – ks. Francisem Gaciatą. Po jego przyjeździe do Polski rozpoczął się program “Adopcji na odległość”, czyli sponsorowania edukacji kenijskich dzieci, który działa do dziś. Dzięki tej znajomości kilkoro Kenijczyków przyjechało na rekolekcje do Krościenka. Na Międzynarodowej Oazie spotkali się z rówieśnikami z Chin, Mołdawii, Pakistanu czy Litwy.

Milowym krokiem tej historii był także wolontariat misyjny dwóch oazowiczek – Judyty i Izy, które w szkołach ks. Francisa założyły jedną z pierwszych stałych wspólnot, ponieważ dziewczyny same wychowały się na charyzmacie oazowym, wiedziały, że może on przemienić I tutejsze serca. Centrala Ruchu na ich zapytanie odpowiedziała nie tylko zgodą na organizację pierwszych w historii rekolekcji oazowych w Afryce, ale także przysłała do pomocy kolejnych animatorów. W 2014 roku kilkudziesięciu uczestników przeżyło Oazę 1 stopnia! Od tej pory co roku odbywają się kolejne stopnie w kolejnych kenijskich diecezjach.

Oprócz Kenii charyzmat rozlał się już na Tanzanię i Rwandę. W Tanzanii dzięki obecności polskiej misjonarki powstała pierwsza wspólnota, która mimo trudności i zmian działa do dziś. W Rwandzie ostatnie rekolekcje odbyły się w 2018 roku, ale kontakt z oazowiczami trwa do dziś z nadzieją na kolejne rekolekcje.

Nie da się policzyć, ile osób już dowiedziało się o czcigodnym słudze Bożym Franciszku Blachnickim łamiąc sobie język na jego nazwisku. Da się jednak zauważyć, ile historii życia zmieniło się dzięki stosowaniu jego formacji i charyzmatu, ile rodzin stanęło na nogi dzięki działaniu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Kenijczycy i Tanzańczycy już posługują jako animatorzy, podejmują samodzielne inicjatywy z dumą nazywając się Oazowiczami. W Afryce do tej pory odbyło się już kilkanaście turnusów rekolekcji 15-dniowych: I, II, III st. i kroków oraz ok. 30 turnusów 5-dniowych rekolekcji ewangelizacyjnych lub krótszych.

Dalej konieczna jest pomoc z Polski: modlitewna, finansowa i osobowa. Potrzeba kolejnych odważnych, którzy na krócej albo na dłużej (tak jak m.in. Iza I Judyta, Piotr, Łukasz, Magda czy Ewa) będą posługiwali w Kenii, by w miejscach, gdzie już tworzą się oazy podtrzymywać charyzmat, bo docierać do kolejnych diecezji i parafii.

W telegraficznym skrócie:

  • W 2021 roku odbyły się w Afryce rekolekcje I ONŻ i II ONŻ oraz 7 Oaz Ewangelizacyjnych.
  • Do Afryki w tym roku pojechało ponad 30 osób – animatorzy do prowadzenia rekolekcji i wolontariusze do SHALOM HOME-zaprzyjaźnionej szkoły-sierocińca.
  • Regularnie spotyka się młodzież w diecezjach: Meru, Homa Bay, Kitale, Malindi.
  • Kilkanaście osób przygotowuje się do posługi przez spotkania szkoły animatora.
  • Rekolekcje odbywały się już m.in. wśród plemion West Pokot, Masajów, Turkana, Luo, Kikuyu.
  • W Tanzanii coraz więcej spotkań odbywa się już nie tylko w języku angielskim, ale także w suahili, dlatego trwają powolne prace nad tłumaczeniem materiałów.
  • Wśród działań charytatywnych w Afryca należy wymienić program “Adopcji na odległość”, budowę dormitorium w szkole-sierocińcu SHALOM HOME, pomoc w czasie pandemii w slumsach w Nairobi i wśród seniorów rejonu Tigania, dofinansowanie posiłków dla chłopców ulicy w diecezji Meru.
  • Odpowiedzialną z ramienia Centralnej Diakonii Misyjnej za działania w Afryce jest an. Judyta Sowa.
  • W Kenii od ponad 1,5 roku przebywa Ewa Korbut, która koordynuje miejscowe działania Ruchu (w Kenii i Tanzanii) oraz program Adopcji na odległość.

Ewa Korbut