Anioł Stróż – siódme spojrzenie

Piąta audycja z cyklu „Dwanaście spojrzeń, ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw”, ukazuje rolę jaką Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła odegrała tak w życiu wewnętrznym ks. Franciszka Blachnickiego jak i w jego służbie na rzecz ożywiania Kościoła poprzez charyzmat Światło-Życie.