Autor: wbajdecki

Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Orędzia papieskie

Indeks Orędzi papieskich

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu był jedynym dniem ustanowionym przez Sobór Watykański II (DSP 18). 18. Aby skutecznie wesprzeć te różnorodne formy apostolstwa Kościoła odnośnie do środków przekazu społecznego, winno się wyznaczać we wszystkich diecezjach …

Komunikaty CDKS

Raport o finansach

Poniżej przedstawiamy graficzny raport finansowy z lat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. Objaśnienia oraz sposób wsparcia zostały umieszczone na stronie finansów.

Rekolekcje

Oaza Jedności Diakoni Komunikowania Społecznego 2019

Zapraszamy na 7. Oazę Jedności Diakoni Komunikowania Społecznego. Ruszają zapisy na wrześniową Oazę Jedności Diakoni Komunikowania Społecznego. Zapraszamy wszystkich: stałych bywalców, członków DKS-ów, sympatyków oraz osoby, które chciałyby się zaangażować w diakonię. Formularz zgłoszeniowy jest …

Materiały formacyjne

Wolni i wyzwalający w mediach

W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, …

Materiały formacyjne

Pakiet na Start

O KOMUNIKOWANIU BEZPOŚREDNIM I MASOWYM CEL: • zapoznanie z podstawowymi modelami komunikowania bezpośredniego i masowego; ZASADY DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ CEL • zapoznanie z zasadami owocnego komunikowania się; O KULTURZE SPOTKANIA I DOBRYM PRZEKAZIE konspekt animatora …