Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Orędzia papieskie

Indeks Orędzi papieskich

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu był jedynym dniem ustanowionym przez Sobór Watykański II (DSP 18).

18. Aby skutecznie wesprzeć te różnorodne formy apostolstwa Kościoła odnośnie do środków przekazu społecznego, winno się wyznaczać we wszystkich diecezjach świata, według uznania biskupów, jeden dzień roku, w którym wierni byliby pouczani o swych obowiązkach w tej dziedzinie, wzywani do modlitwy w tej sprawie oraz do zbierania funduszu na tenże cel, by go uczciwie obrócić na utrzymanie i rozwijanie popieranych przez Kościół instytucji i przedsięwzięć w tej dziedzinie, wedle potrzeb katolickiego świata.

Co roku Papież przygotowuje z tej okazji specjalne przesłanie i zazwyczaj podpisuje je 24 stycznia, we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Poszczególne orędzia na ten dzień były kierowane przez kolejnych Papieży: Pawła VI (1967 – 1978), Jana Pawła II (1979 – 2005), Benedykta XVI (2006 – 2013), Franciszka (2014- ). Przesłania od 2012 roku doczekały się oficjalnego tłumaczenia polskiego.
W Kościele powszechnym dzień ten jest zazwyczaj obchodzony w niedzielę poprzedzającą Zesłanie Ducha Świętego, w Polsce przypada on w trzecią niedzielę września.

Spis polskich tłumaczeń orędzi papieskich na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu został zebrany w poniższej tabeli.

Rok Orędzie Ojca Świętego Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
2023 Mówić z sercem.
„Prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15)
LVII
2022 Słuchanie uchem serca LVI
2021 „Chodź i zobacz” (J 1, 46).
Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są
LV
2020 „Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci” (por. Wj 10, 2)
Życie staje się historią
LIV
2019 „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25).
Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich
LIII
2018 « Prawda was wyzwoli (J 8, 32).
Fake news a dziennikarstwo pokoju»
LII
2017 „Nie lękaj się, bo jestem z tobą” (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach LI
2016 Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie. L
2015 Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w bezinteresownej miłości. XLIX
2014 Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania. XLVIII
2013 Sieci społecznościowe: Bramy prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji. XLVII
2012 Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. XLVI
2011 Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej. XLV
2010 Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa. XLIV
2009 Nowe technologie, nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, dialogu i przyjaźni. XLIII
2008 Środki społecznego przekazu na rozdrożu między gwiazdorstwem a służbą. Szukać prawdy, by się nią dzielić. XLII
2007 Dzieci i środki komunikowania: wyzwanie dla edukacji. XLI
2006 Środki przekazu: sieć komunikacji, wspólnoty i współpracy. XL
2005 W służbie wzajemnego zrozumienia między narodami. XXXIX
2004 Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo. XXXVIII
2003 Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle encykliki “Pacem in terris”. XXXVII
2002 Internet: Nowe forum głoszenia Ewangelii. XXXVI
2001 Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji. XXXV
2000 Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia. XXXIV
1999 Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca. XXXIII
1998 Z pomocą Ducha Świętego głosimy nadzieję. XXXII
1997 Głosić Jezusa — Drogę, Prawdę i Życie. XXXI
1996 Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie. XXX
1995 Kino nośnikiem kultury i wartości. XXIX
1994 Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów. XXVIII
1993 Rola kaset magnetofonowych i magnetowidowych w kształtowaniu kultury i sumienia. XXVII
1992 Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu! XXVI
1991 Środki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu rodziny ludzkiej. XXV
1990 Misja Kościoła w erze komputerów. XXIV
1989 Religia w środkach przekazu. XXIII
1988 Środki społecznego przekazu w służbie braterstwa i solidarności. XXII
1987 Środki społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju. XXI
1986 Kształtowanie opinii publicznej. XX
1985 Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży. XIX
1984 Środki społecznego przekazu pomostem pomiędzy wiarą i kulturą. XVIII
1983 Środki społecznego przekazu w służbie pokoju. XVII
1982 Środki społecznego przekazu a problemy ludzi starszych. XVI
1981 Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka. XV
1980 Rodzina wobec środków społecznego przekazu. XIV
1979 Środki społecznego przekazu w służbie ochrony i rozwoju dziecka w rodzinie i w społeczeństwie. XIII
1978 Odbiorcy środków społecznego przekazu, ich oczekiwania, prawa i obowiązki. XII
1977 Środki społecznego przekazu: korzyści – niebezpieczeństwa – odpowiedzialność. XI
1976 Środki społecznego przekazu wobec podstawowych praw i obowiązków człowieka. X
1975 Prawda i miłość w przekazie społecznym. IX
1974 Środki społecznego przekazu i ewangelizacja. VIII
1973 Środki masowego przekazu a umocnienie i propagowanie wartości duchowych. VII
1972 Środki masowego przekazu w służbie prawdy. VI
1971 Środki masowego przekazu w służbie jedności ludzkiej. V
1970 Środki masowego przekazu i młodzież. IV
1969 Środki społecznego przekazu a rodzina. III
1968 Prasa, kino, radio i telewizja w służbie postępu ludzkości. II
1967 Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji. I