Do Ruchu się dorasta

Grupy trzydziestolatków i osiemdziesięciolatków, liczące kilka lub kilkadziesiąt osób, prężnie działające i poszukujące ożywienia – tak różnorodne okazały się wspólnoty, które skupiają osoby dorosłe, związane z Ruchem Światło-Życie.

W niedzielę 25 lutego 2018 r. w Częstochowie miało miejsce wyjątkowe spotkanie zorganizowane przez Centralną Diakonię Formacji Diakonii, na które wcześniej zaproszeni zostali przedstawiciele oazowych wspólnot dorosłych. Większość spośród około czterdziestu uczestników brała wcześniej udział w 43. Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze, ale niektórzy przyjechali specjalnie na to wydarzenie. Wszystko po to, by podzielić się doświadczeniem formacji i posługi w swojej grupie. Dominowały osoby z różnych stron Polski, ale cieszyła również obecność przedstawicieli z Ukrainy. Dzieleniu przysłuchiwał się ks. Marek Sędek, moderator generalny oraz bp Krzysztof Włodarczyk, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

Jak podkreślali uczestnicy – takie spotkanie było dla nich bardzo ważne. Najczęściej w świadomości oazowiczów istnieją jedynie grupy Oaz Dzieci Bożych, Oaz Nowej Drogi, Oaz Nowego Życia i Domowego Kościoła, ewentualnie jeszcze Unia Kapłanów Chrystusa Sługi i Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. Wspólnoty osób dorosłych (nie będących członkami DK) są wciąż w niektórych miejscach rzadkością. Dlatego z tym większym zaciekawieniem następowała wymiana doświadczeń.

Okazało się, że każda z grup ma swoją specyfikę – kilka z nich powstało na bazie wspólnot młodzieżowych, które razem dorastały i wreszcie wkraczały w dorosłość. Inne grupy skupiają osoby dużo starsze, które np. w swej młodości miały styczność z oazą i zatęskniły po latach do tego charyzmatu. Z podziwem można było usłyszeć historie o osiemdziesięcioletnich osobach, które wciąż mają żywą wiarę i zapał, by posługiwać innym.

Są wspólnoty, które umożliwiają przeżycie osobom dorosłym po ewangelizacji przejście całej podstawowej formacji Ruchu Światło-Życie i takie, gdzie większość członków już taką formację przeżywała i teraz angażuje się w poszczególne diakonie. Różne okazały się materiały formacyjne, z których czerpane są inspiracje. Oczywiście poza znanymi konspektami oazowymi (których przekaz jest oczywiście dostosowywany przez odpowiedzialnych do danej grupy wiekowej), przewijały się też informacje o materiałach związanych z Seminarium Odnowy Wiary, teksty świętych, książki dotyczące modlitwy i życia religijnego.

Wreszcie różny okazał się być stopień zaangażowania członków tych wspólnot w diakonię – niektórzy przedstawiciele mogli zainspirować pomysłami na wielorakie posługi, często wykraczające poza Ruch Światło-Życie (dzieła prowadzone w parafiach i dla innych wspólnot), inni przysłuchiwali się szukając pomysłu na ożywienie być może nieco „wypalonych” grup.

Jedno, co łączyło wszystkich – to pragnienie, by Bóg dalej prowadził uczestników wspólnot dorosłych do coraz dojrzalszego chrześcijaństwa, właśnie poprzez charyzmat Ruchu Światło-Życie.

Kontaktu w sprawie wspólnot dorosłych udziela Centralna Diakonia Formacji Diakonii (cdfd@ oaza.pl)

Album ze zdjęciami ze spotkania dorosłych

Agnieszka Pilc

(„grupa czwartkowa” młodych dorosłych z Łodzi)