Droga Krzyżowa ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim

Droga Krzyżowa to wejście z moją aktualną egzystencją i problemami w drogę Chrystusa i w Jego umieranie i śmierć na Krzyżu. To moja droga wychodzenia ze wszystkich trudności.

Droga Krzyżowa ze Sługą Bożym

Kierujemy oczy serca na naszego założyciela, Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. W Jego życiu i śmierci staramy się od-naleźć kolejne stacje Drogi Krzyżowej, ucząc się wdzięczności za łaskę krzyża i włączając drogę swojego życia, drogę naszego Ruchu w krzyż Chrystusa.

Ojciec Franciszek nie zostawił opracowanego nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Poniższe teksty, którymi modliliśmy się podczas Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu na Jasnej Górze 28 lutego 1997 roku, zostały wybrane z różnych wypowiedzi Ojca, z Jego listów, homilii i dziennika duchowego, i one, wraz ze Słowem Bożym, stanowiły treść rozważań Drogi Krzyżowej.

Proponuję skorzystanie z tych tekstów w oazach podczas modlitwy osobistej lub wspólnotowej.

Grażyna Miąsik

Opracowanie i wybór tekstów:

Grażyna Miąsik

Rozważania przygotowane na:

  • KKO, Częstochowa 1997;
  • Wykorzystane podczas przeniesienia doczesnych szczątków Sługi Bożego – Katowice, kościół Wotum 31.03.2000;
  • druga redakcja 2004;
  • aktualizacja: Rekolekcje  „Zachować dziedzictwo Sługi Bożego”: Rypin 2007; Strzegowo 2012;