Formacja permanentna 2020/21

Osiem błogosławieństw drogą do dojrzałości w Chrystusie

FORMACJA PERMANENTNA 2020/2021

Program formacji permanentnej przygotowaliśmy w oparciu o fragment Kazania na górze  obejmujący osiem błogosławieństw, przytoczony w adhortacji papieża Franciszka “Gaudete et exultate”. Jest to “dowód tożsamości” uczniów Chrystusa, którymi chcemy się stawać, a co za tym idzie, propozycja drogi prowadzącej do osiągnięcia prawdziwej dojrzałości w Chrystusie.

Propozycje spotkań składają się z fragmentu tekstu źródłowego, który w jakiś sposób będzie prowadził nas w rozważaniach różnych aspektów błogosławieństw (tekst warto udostępnić uczestnikom wcześniej, by zapoznali się z nim przed spotkaniem), propozycji pytań do dzielenia się podczas spotkania formacyjnego, zadania, które warto podjąć, by realnie wkroczyć na drogę uczniów Chrystusa – oraz inspirujących materiałów poszerzających temat.

W swojej adhortacji papież Franciszek wskazuje konkretne zagadnienia, które wiążą się z poszczególnymi błogosławieństwami. Inspirując się kierunkami, które wskazał oraz biorąc pod uwagę specyfikę drogi formacyjnej w Ruchu Światło-Życie, wydobyliśmy tylko pewne ich aspekty. W żadnym wypadku nie mamy na celu wyczerpania ich głębi – jest to niemożliwe w czasie spotkania. Jesteśmy świadomi, że każde z błogosławieństw obejmuje ogrom zagadnień, każde może stać się programem życia. Proponowana struktura spotkań zgodna jest z kalendarzem roku liturgicznego oraz kolejnymi etapami formacji – stąd odejście od biblijnej kolejności.

Mamy nadzieję, że program ten pomoże nam wszystkim we wzrastaniu w wierze i będzie dla nas pomocą w kształtowaniu dojrzałości w Chrystusie.

Formacja permanentna – materiały

Dni wspólnoty – materiały