Informacja o dofinansowaniu

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

z przyjemnością informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

ETAP II BUDOWY: CENTRUM KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA.

Cel Projektu:

Projekt drugiego etapu budowy Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (w skrócie: KWC) w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2 będzie obejmował rozpoczęcie budowy budynku o charakterze konferencyjno-szkoleniowym, posiadającym pokoje i miejsca noclegowe dla 120 osób.

Założenia Projektu:

Budynek będzie posiadał sale spotkań (jedna dla 120 osób, dwie sale każda dla 50 osób) oraz zaplecze gastronomiczne w postaci kuchni i jadalni.

powierzchnia użytkowa – 2560 m2

powierzchnia zabudowy – 890 m2

powierzchnia całkowita – 3277 m2

kubatura brutto – 11295 m3.

Centrum KWC będzie stanowić uzupełnienie dla znajdujących się obok budynków Centrum Ruchu Światło-Życie, który jest ściśle powiązany z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, stanowiąc dla niej zaplecze organizacyjne, koncepcyjne i kadrowe.

Efekt Projektu:

Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie budynek o charakterze konferencyjno-szkoleniowym z zapleczem noclegowym na potrzeby prowadzenia szkoleń działaczy abstynenckich. W Centrum KWC będzie siedziba biura KWC, w którym gromadzone są deklaracje KWC, materiały szkoleniowe i informacyjne, przygotowane pomoce szkoleniowe i dydaktyczne.

Będzie to siedziba centralnego ośrodka dokumentacyjno-redakcyjnego, który będzie zapleczem dla grup działających w terenie. Zadaniem ośrodka, w którym pracować będą naukowcy, twórcy, publicyści różnych specjalności, będzie opracowywanie i dostarczanie materiałów, instrukcji, ulotek, pomocy audiowizualnych, potrzebnych do przeprowadzenia konkretnych akcji w terenie, takich jak:

– zapoznanie z treścią Narodowego Programu Trzeźwości przyjętego w 2017 roku oraz promocja jego założeń,

– organizowanie konferencji w terenie (regionalnych i rejonowych) informujących o Narodowym Programie Trzeźwości,

– prowadzenie programów profilaktycznych wśród młodzieży w szkołach,

– prowadzenie spotkań z przedstawicielami rodzin dotkniętych alkoholizmem,

– „Pierwsza Komunia” bez alkoholu,

– „18-tka” bez alkoholu,

– wesela bezalkoholowe,

– festyny rodzinne o tematyce trzeźwościowej,

– biegi, marsze, pielgrzymki trzeźwościowe,

Opracowanie ulotek informacyjnych o dostępnych w najbliższej okolicy ośrodkach terapii uzależnień, miejscach spotkań AA i Al-Anon.

DOFINANSOWANIE 9 979 724,77 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 10 063 724,77 zł