Komunikat Centralnej Diakonii Jedności

Centralna Diakonia Jedności, na spotkaniu w dniu 20 IV 2024 r, zdecydowała o dostosowaniu terminów trwania poszczególnych lat formacji, wyznaczanych przez hasło i temat roku. Dotąd, chociaż Kongregacja Odpowiedzialnych – odbywająca się pod koniec lutego –  podejmowała refleksję nad nowo wyznaczonym tematem roku (teraz: Powołani do misji), to hasło i temat poprzedniego roku formacyjnego (Kościół żywy) formalnie obowiązywały aż do wakacji, a tematy wielkopostnych i paschalnych rejonowych dni wspólnoty również nawiązywały do tematu roku poprzedniego, co powodowało spore zamieszanie. Odtąd hasło i temat nowego roku formacyjnego, ogłaszane zazwyczaj po październikowym spotkaniu Centralnej Diakoni Jedności, będzie obowiązywało od początku następnego roku kalendarzowego, czyli od stycznia, aż do końca roku, czyli do grudnia.

Zatem, począwszy od stycznia 2025 roku, cykle tematyczne rejonowych dni wspólnoty, dni wspólnoty diakonii diecezjalnych, a także formacji permanentnej, będą się  rozpoczynały  od stycznia, a kończyły w grudniu. Pozwoli to na uniknięcie zamieszania w przeżywaniu  dni wspólnoty i formacji permanentnej pomiędzy marcem a czerwcem.

W związku z powyższym, Centralna Diakonia Jedności – aby zharmonizować stare zasady z nowymi – postanowiła przedłużyć obowiązywanie tematu roku i hasła: Powołani do misji, aż do grudnia 2025 roku. Pięćdziesiąta, jubileuszowa Kongregacja Odpowiedzialnych, która odbędzie się 21-23 lutego 2025 roku, nie podejmie zatem nowego tematu i hasła roku, natomiast  stanie się okazją do podsumowania i refleksji związanych, zarówno z ostatnim półwieczem istnienia Ruchu, jak też próbą spojrzenia w przyszłość.

ks. Marek Sędek