Komunikat Centralnej Diakonii Społecznej

„Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość służąc — jak zostało powiedziane — osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału w „polityce”, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej”
Jan Paweł II, Christifideles laici, p.42

 

KOMUNIKAT DIAKONII SPOŁECZNEJ

W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi centralna diakonia społeczna zachęca do podjęcia ożywionej modlitwy w intencji naszej ojczyzny.

Przynagla nas do tego katolicka nauka społeczna oraz wezwania papieża Franciszka, który wzywa chrześcijan do większego zaangażowania się w życiu publicznym.

Mając świadomość wielorakich zagrożeń, szczególnie jesteśmy zdeterminowani, aby prosić o ludzi sumienia, którzy będą strzec chrześcijańskiego dziedzictwa narodu w tym rodziny, dzieci i młodzieży przed deprawacją i wrogimi ideologiami niszczącymi chrześcijańską tożsamość narodową. Zachęcamy do odpowiedzialnego wyboru kandydatów kierując się Katolicką Nauką Społeczną i światłem rozumu, aby nasz głos przyczynił się do dobra wspólnego i przyniósł realny skutek ku Bożej chwale i pożytkowi Narodu. Przypominamy także że wśród kandydatów znajduje się wielu członków Ruchu Światło-Życie.

Zachęcamy do zapoznania się z listami kandydatów. Nadchodzące wybory samorządowe zawierzamy Chrystusowi Słudze przez Ręce Niepokalanej Matki Kościoła oraz Świętych: Jana Pawła II, Tomasza More’a patrona rządzących i polityków oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Diakonia Społeczna zachęca do codziennego odmawiania modlitwy za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi oraz modlitwy do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks. Franciszka Blachnickiego.

Mirosława i Marek Chmielewicz

Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło Życie