Komunikat Diakonii Społecznej

Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość służąc —

jak zostało powiedziane — osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału

w „polityce”, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej”

Jan Paweł II, Christifideles laici, p.42

KOMUNIKAT DIAKONII SPOŁECZNEJ

W związku z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi Centralna Diakonia Społeczna zachęca do podjęcia ożywionej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Przynagla nas do tego Katolicka Nauka Społeczna oraz roztropna troska o dobro wspólne a także wezwania papieża Franciszka, który zachęca chrześcijan do większego zaangażowania się w życiu publicznym.

Mając świadomość wielorakich zagrożeń, przejawiających się w brutalnej walce ideologicznej, w niszczeniu dobrego imienia Kościoła, Narodu, rodziny i wszystkiego co polskie, jesteśmy szczególnie zdeterminowani, aby prosić o człowieka sumienia, który będzie strzegł chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu, w tym rodziny, dzieci i młodzieży przed deprawacją i wrogimi ideologiami niszczącymi chrześcijańską tożsamość narodową. Obecna sytuacja pokazuje, że wybory prezydenckie stają się areną walki dwóch cywilizacji – życia i śmierci. To nasz głos zadecyduje, która z nich zwycięży. Od naszego wyboru zależą losy Ojczyzny. Wybierając osobę, która reprezentuje wartości chrześcijańskie i jest wiarygodna, opowiadamy się za cywilizacją życia – której Panem jest Jezus Chrystus. Bądźmy zatem roztropni i nie rozmieniajmy naszych głosów na drobne.

Dlatego też prosimy wszystkich członków Ruchu Światło – Życie o świadome zaangażowanie się w to ważne dla naszego Narodu wydarzenie, czy to poprzez bycie członkiem komisji, mężem zaufania, czy też przez szturm modlitewny do którego zaproszeni są wszyscy, nawet ci, którzy nie mogą jeszcze głosować. Zachęcamy do odpowiedzialnego i roztropnego wyboru kandydata kierując się Katolicką Nauką Społeczną i światłem rozumu, aby nasz głos przyczynił się do dobra wspólnego i przyniósł realny, pozytywny skutek ku Bożej chwale i pożytkowi Ojczyzny.

Nadchodzące wybory prezydenckie zawierzamy Chrystusowi Słudze przez Ręce Niepokalanej Matki Kościoła oraz wszystkich Świętych Patronów naszej Ojczyzny i Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Zachęcamy do codziennego odmawiania modlitwy za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz modlitwy do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks. Franciszka Blachnickiego a także podjęcia Nowenny do św. Andrzeja Boboli.

Mirosława i Marek Chmielewicz

Centralna Diakonia Społeczna