KONKURS NA ZNAK ROKU

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na znak roku OŻK 2022/23 – „ŻYCIE W ŚWIETLE”

Tegoroczny konkurs jest dwuetapowy:

ETAP I – przesyłanie propozycji w formie plików graficznych do 31 grudnia 2021 roku. Pliki prosimy przesyłać na adres: redakcja@oaza.pl w formie plików graficznych (PDF, JPG, TIFF, PNG) – w rozdzielczości 300 dpi. W przypadku dużych plików można przesłać link do ich pobrania.

Przesłane prace zostaną przejrzane przez zespół merytoryczny i graficzny, z których wybrane propozycje zostaną zakwalifikowane do II etapu.

ETAP II – wybrane propozycje będą opublikowane na stronie oaza.pl, gdzie poprzez głosowanie zostanie wybrany znak roku.

Do konkursu zapraszamy wszystkich chętnych. Poniżej publikujemy materiały pomocnicze, które warto wziąć pod uwagę, projektując znak roku.

Ks. F. Blachnicki w latach pobytu w Carlsbergu, dojrzewając w charyzmacie Światło-Życie, podkreślał kolejne jego elementy. Dlatego kontynuując temat 2021 roku „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, w roku 2022 jako hasło pracy rocznej przyjęliśmy hasło „Życie w świetle”. Poniższy tekst i modlitwa ks. Franciszka niech wprowadzają nas w ten temat.

ŻYCIE W ŚWIETLE – FORMUŁA WOLNOŚCI

Słowa „Życie w świetle” wyrażają głęboki, wszechstronny i niesłychanie dziś aktualny i potrzebny program wyzwolenia człowieka. Wielorakie są dziś w świecie formy zniewolenia ludzi i narodów i zewsząd słyszymy hasła wolnościowe i wieści o ruchach wyzwoleńczych. W tej sytuacji najbardziej potrzebne jest ludziom jasne zrozumienie, jakie są źródła zniewolenia i na czym polega prawdziwa wolność człowieka, osoby ludzkiej.

Tej potrzebie  pragnie odpowiedzieć w miarę swych możliwości to pisemko będące na usługach ruchu powstałego i rozwijającego się w Polsce i mającego swój ośrodek międzynarodowy w Carlsbergu w RFN. Ruch nosi nazwę „Światło-Życie”, a pisemko „Życie w świetle”. W obu tych sformułowaniach zawarta jest odpowiedź na postawione powyżej problemy: Jakie są źródła zniewolenia i jaka jest istota wolności!

Wszelkie zniewolenie człowieka można sprowadzić ostatecznie do dwóch źródeł: do braku światła i do braku siły woli, aby pójść za światłem czyli żyć światłem. Człowiek jako osoba obdarzony jest rozumem i wolą, zdolnością do poznawania prawdy i dobra (to nazywamy światłem) i zdolnością wyboru, akceptacji światła i pójścia za nim, czyli postępowania według niego. Na tym polega wolność człowieka: na zdolności poznania i uznania światła i pójścia za nim, na dobrowolnym poddaniu swego życia światłu. O istocie wolności człowieka poucza nas Chrystus, kiedy mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32). Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 21).

Nie trudno wykazać, że niewola polega na na braku światła. Czy dziecko przed dojściem do używania rozumu jest wolne, czy odpowiada za swoje czyny? Czy wolny jest człowieka pijany, który działa pod wpływem „zamroczenia” alkoholowego? Człowiek opanowany jakąś namiętnością, która go „zaślepia”? Narkoman albo człowiek zbałamucony jakąś kłamliwą propagandą? Czy niewiedza według ogólnego odczucia nie zwalnia człowieka od odpowiedzialności, bo niewiedza to tyle co „nie – wola”, gdyż wola zakłada poznanie światła?

W sytuacji zniewolenia znajduje się również człowiek, który wie, co jest prawdą i co powinien czynić, ale nie posiada siły woli do czynienia tego, który mówi „wiem, że nie powinienem pić… ale…”. Człowiek taki nie żyje w świetle i dlatego jest niewolnikiem. Niewolnikiem jest także człowiek, który pod wpływem lęku nie może mówić i czynić tego, co poznaje i uznaje za prawdziwe i słuszne, i wskutek tego nie jest sobą, zatraca swoją tożsamość.

Formuła „życie w świetle” jest więc formułą wolności. Na tym polega wyzwolenie człowieka, że poddaje swoje życie światłu, że żyje w świetle. Przez nasze pisemko „Życie w świetle” chcemy pomagać tej wielkiej sprawie wyzwolenia człowieka.

Jako chrześcijanie chcemy modlić się się o to wyzwolenie słowami modlitwy mszalnej pierwszego tygodnia „zwykłego”: Prosimy Cię, Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu: daj nam poznać, co należy czynić, i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna…

Rysunek symboliczny w nagłówku Listu [Życie w świetle] streszcza główną myśl artykułu wstępnego „Życie w świetle – formuła wolności”. Greckie słowo Fos (pionowo) Zoe (poziomo) oznaczają Światło-Życie. Splecenie tych dwóch słów w formie krzyża wyraża zasadę nierozdzielności – życie nie może być poza światłem, obok niego, życie jakby poddaje się światłu stanowiącemu pion. Z tej jedności światła i życia wyrasta dynamika, która rozrywa kajdany zniewolenia człowieka.

Ks. F. Blachnicki, „Życie w Świetle” – List do kręgu przyjaciół Marianum w Carlsbergu, Wielkanoc 1986, s. 1.

MODLITWA DO JASNOGÓRSKIEJ JUTRZENKI WOLNOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA I ŻYCIA

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy zawsze byliśmy wolni.

Ty jesteś Źródłem Światła i Życia dla nas – ponieważ jako pierwsza z ludzi przyjęłaś Światłość Świata – Jezusa i poszłaś za Nim, oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż. 

Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie, opanowany pychą i miłością własną. 

Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz Tobą w jedynym świetle, jakim jest Jezus, który wie, kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre. 

Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła, dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia.

Pomóż Mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen.