Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

12 listopada Kościół katolicki w Polsce obchodził Dzień Solidarności w Kościołem Prześladowanym. Natomiast 19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół mający charakter ekumeniczny. W tym roku szczególne intencje modlitewne koncentrują się wokół chrześcijan w Erytrei oraz w Indiach.

Erytrea

W Erytrei uznawane są tylko cztery wspólnoty religijne: islam, Erytrejski Kościół Prawosłany, Kościół Luterański oraz Kościół Rzymskokatolicki. Jednak nawet te uznawane wspólnoty chrześcijańskie poddawane są ścisłej kontroli. Wystarczy być chrześcijaninem, aby zostać aresztowanym za przynależność do innego wyznania. Setki chrześcijan są przetrzymywane w więzieniach, w bardzo złych warunkach, niekiedy przez wiele lat.

Indie

Ekstemistyczni hinduscy nacjonaliści są w rządzie od 2014 roku. Pod hasłem „Każdy Hindus musi być Hindusem” dążą do uczynienia Indii państwem czysto hinduistycznym. Uważają wiarę chrześcijańską za obcą i nie stronią od przemocy, by zmusić chrześcijan do „powrotu” do hinduizmu.

na podstawie materiałów OpenDoors Polska