Modlić się odmawiając różaniec

Drodzy Członkowie i Kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

Trwamy w przygotowaniu naszych serc do 40 rocznicy powstania (erygowania) KWC – 8 czerwca 2019 przez modlitwę i realizację 5 pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy niewiary,grzechy związane z uzależnieniami, krzywdzenie rodzin z powodu zniewoleń jak i za brak wolności w Chrystusie wielu sióstr i braci. Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki  w Liście z Fatimy wskazał pięć elementów duchowej strategii. Dlatego zachęcam do gorliwszej modlitwy i w trzecią z pięciu pierwszych sobót miesiąca chcemy szczególnie modlić się odmawiając różaniec. Niech rozważanie tajemnic Zbawienia na różańcu stanie się dla wszystkich członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także dla ludzi dobrej woli realnym doświadczeniem słów Ewangelii zapisanych w godle diakonii wyzwolenia „Prawda Was wyzwoli” (J 8,31). Czcigodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki wzorując się na pięciu elementach duchowej strategii Maryi w Fatimie zapisał pięć zadań dla Nas. Do modlitwy o nawrócenie dodał modlitwę różańcową, a dodał jako piąte zadania dla Ruchu Prawda was Wyzwoli. Dlatego w kwietniową pierwszą sobotę, ale także przez cały miesiąc będziemy rozważać tajemnice różańca, głosząc Prawdę, Ewangelię Wyzwolenia w swoich środowiskach.

Święte Triduum Paschalne chcemy przeżywać jako zwycięstwo Chrystusa nad mocami Złego, prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią i egoizmem, życia nad śmiercią.

Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w Liście z Fatimy :

„Tylko Bóg może nawrócić serce człowieka. Z drugiej strony – dla Boga nie ma nic niemożliwego, nie wolno nam wątpić w możliwość nawrócenia – każdego grzesznika. Bóg dla nawrócenia grzeszników chce się posłużyć naszymi modlitwami. Modlitwa jest więc pierwszą i zasadniczą formą tej duchowej walki. Musi to być modlitwa wielkiej wiary i ufności, prosząca Boga o rzeczy, które mogą nam się wydawać niemożliwe. Maryja poleca nam szczególnie i usilnie modlitwę różańcową. Ma ona także dla nas moc wyzwalającą, bo wprowadza nas – przez rozważanie  tajemnic naszej wiary – w prawdę i rzeczywistość Bożego działania w świecie.” (…)

„Musimy wyzwolić się wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu,w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuacje w prawdzie!” (List z Fatimy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego).

Niech modlitwie towarzyszy także nasze stawanie w prawdzie i dawanie świadectwa o Bogu, który jest jedynym Zbawicielem Człowieka, o wolności Bożych dzieci, którą On Nam daje. Współczesnemu człowiekowi, który bywa często zakłamany potrzeba głosić prawdę o Bogu, o Osobie ludzkiej, o wartości życia, o prawdzie ludzkiej płciowości.

Niech to będzie także forma naszego przygotowania się do Kongresu i pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ostatnią sobotę i niedzielę września na Jasnej Górze.

W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

 Ks. Wojciech Ignasiak