Niedziela „Ad Gentes” – wspierajmy misję Ruchu Światło-Życie w Afryce

W II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce przeżywa Niedzielę „Ad Gentes” – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku niedziela ta obchodzona jest pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”. – Misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych uczniów Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne – napisał w skomunikacie na ten dzień bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami stwarza okazję do ofiarności na rzecz misji. Zbiórki będą przeprowadzane we wszystkich kościołach podczas niedzielnych Mszy św. Centralna Diakonia Misyjna zachęca członków Ruchu do wsparcia oaz w Afryce, które odbędą się latem tego roku. Wpłat można dokonywać na konto: Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”: 52 1240 1574 1111 0010 9064 6190, cele statutowe – Afryka.