O nawrócenie grzeszników

Drodzy Członkowie i Kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka!

Trwamy w przygotowaniu naszych serc do 40 rocznicy powstania (erygowania) KWC – 8 czerwca 2019 przez modlitwę i realizację 5 pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy niewiary,grzechy związane z uzależnieniami, krzywdzenie rodzin z powodu zniewoleń jak i za brak wolności w Chrystusie wielu sióstr i braci. Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki  w Liście z Fatimy wskazał pięć elementów duchowej strategii. Dlatego zachęcam do gorliwszej modlitwy i w drugą z pięciu pierwszych sobót miesiąca chcemy szczególnie modlić się o nawrócenie grzeszników.  Niech to będzie intencja naszej osobistej i wspólnotowej modlitwy wszystkich członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jak i wszystkich, którym zbawienie innych leży na sercu.  Ten element duchowej strategii może Nam towarzyszyć nie tylko w pierwszą sobotę, ale przez cały miesiąc.

Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w Liście z Fatimy:  Kluczowym słowem fatimskiego orędzia jest „nawrócenie”. Nawrócenie jest tutaj równoznaczne ze słowem zwycięstwo. Celem walki nie jest zniszczenie przeciwnika, ale jego uratowanie przez nawrócenie! Maryja mówi o nawróceniu Rosji. Z pewnością ma tu na myśli nie Rosję w sensie etnograficznym, ale cały ten system bezbożnego komunizmu, który tam znalazł swoja siedzibę.Chodzi wiec o nawrócenie tych wszystkich niewolników kłamstwa i żądzy władzy, którzy stworzyli cały ten system zniewalania ludów i nim kierują. Tak rozumiane zwycięstwo, jako nawrócenie, jest celem Chrystusowego dzieła odkupienia. Taki ostateczny cel walki musimy mieć jasno w swojej świadomości! (List z Fatimy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego).

Niech tej modlitwie towarzyszy także nasze stawanie w prawdzie i dawanie świadectwa o Bogu, który jest jedynym Zbawicielem Człowieka, o wolności Bożych dzieci, którą On Nam daje. Współczesnemu człowiekowi, który bywa często zakłamany potrzeba głosić prawdę o Bogu, o Osobie ludzkiej, o wartości życia, o prawdzie ludzkiej płciowości.

Niech to będzie także forma naszego przygotowania się do Kongresu i pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ostatnią sobotę i niedzielę września na Jasnej Górze.

W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

Ks. Wojciech Ignasiak

Więcej o modlitwie pięciu pierwszych sobót miesiąca »