Orędzie wolności Jana Pawła II

Konferencja odbyła się w Sejmie w dniu 18 maja 2019r., w którym przypadała też 99. rocznica urodzin Papieża Polaka. Organizatorami byli: Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich; Ruch Światło-Życie; Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego. W wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób. Szczegółowy program oraz zapis wideo można znaleźć na stronie sympozjum.oaza.pl.

fot. W. Bajdecki

Na początku konferencji została przedstawiona sytuacja społeczno-polityczna pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w Europie, i w USA. Następnie kolejni prelegenci przedstawili duchowy wymiar przemian w Polsce po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II w odniesieniu do młodzieży, rodziny i pojmowania Ojczyzny. Dzięki upominaniu się papieża o godność człowieka możliwym stało się m.in. powstanie związków zawodowych i doprowadzenie do bezkrwawych rewolucji przezwyciężających totalitaryzmy. Na zakończenie konferencji powrócono do przesłania Jana Pawła II dla naszego kontynentu mówiącego, iż nie da się zjednoczyć Europy bez Boga.

fot. W. Bajdecki

Samo powitanie papieża w Warszawie miało też wymiar symboliczny. Przytoczono zapis ze spotkania, na którym kard. Stefan Wyszyński wspominał, że chciał, aby Ojciec Święty był na Zamku a nie w Belwederze, ponieważ w miejscu, gdzie papież odprawiał Mszę na ówczesnym pl. Zwycięstwa, przed I wojną światową była absyda olbrzymiej cerkwi postawiona na rozkaz cara jako symbol ostatecznego pognębienia Polski i Kościoła, a także, że car powiedział na Zamku „Polacy porzućcie wszelką nadzieję”. I rzeczywiście nowa nadzieja wstąpiła w ludzi, gdy Papież wołał pamiętne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.” /wb/

fot. Kancelaria Sejmu/Marta Marchlewska