Praca nad sobą – 234. numer „Wieczernika”

W wyniku pandemii i związanych z nią ograniczeń zostali­śmy pozbawieni wielu narzędzi służących naszemu duchowemu rozwojowi. Większość z nas nie miała szansy pojechać na rekolek­cje, spotkania w grupach i kręgach odbywają się tylko on-line, również dni wspólnoty mają miejsce w ograniczonym zakresie.

I może właśnie w tym czasie szczególnie warto zwrócić uwagę na pracę nad sobą. Bo te wszystkie wymienione powyżej narzędzia (a także inne) peł­nią między innymi tę rolę, że pomagają nam wzrastać w wierze i stymulują naszą pracę nad sobą. Gdy jednak jesteśmy ich pozbawieni albo mamy je w ograniczonym zakresie z natury rzeczy większą rolę będzie odgrywał nasz osobisty wysiłek, większe będzie znaczenie tego, co świadomie będziemy po­dejmować sami. Bo prawda jest taka, że dobrze przeżyte rekolekcje dają nam siły i zapał, a gdy rekolekcji nie ma, trzeba bardzo świadomie podejmować decyzje, angażować się, tak by duchowy wzrost rzeczywiście miał miejsce.

Jednak praca nad sobą to nie jest kwestia tylko osobistego wysiłku. Nawet nie przede wszystkim chodzi tu o osobisty wysiłek. Autorzy artykułów, które publikujemy w tym numerze, kreślą zupełnie inną perspektywę. Okazuje się, że choć oczywiście fundamentem jest zawsze osobiste zaangażowanie i pra­gnienie by wzrastać, w miarę rozwoju własne działania zaczynają odgrywać jakby mniejszą rolę. Dobrze to było widać w życiu ks. Franciszka Blachnic­kiego.

Zapraszamy więc do przyjrzenia się, czy jest a czym nie jest praca nad so­bą, do zobaczenia, na jakich płaszczyznach się ją podejmuje, jakie narzędzia jej służą. „Abyśmy potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co Mu się podoba” (Rz 12, 2b).

Krzysztof Jankowiak

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl
cena jednego egzemplarza: 7 zł (+ koszt przesyłki)
cena jednego egzemplarza w wersji eletronicznej: 6 zł

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Wezwania

  • Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski Praca – Szczepionki

Praca nad sobą

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony

  • Siódmy aniołStać się małym
  • Wszystkie barwy nadziei – Kolory życia