Radość chrześcijanina

W czym tkwi tajemnica chrześcijańskiej radości? Gdzie jest jej źródło i czy jest naszym obowiązkiem okazywanie jej w każdej sytuacji? To tylko niektóre z pytań, które na pierwszy rzut oka przychodzą do głowy, gdy zastanawiamy się nad jej istotą. Są one o tyle ważne, że współ­czesny świat zachęca nas  do biadolenia, narzekania na trudne czasy, do uża­lania się nad własnym zapracowanym życiem, więc trudno nam czasem wy­krzesać z siebie choć odrobinę radości. Bieżący numer „Wieczernika”, który oddajemy do rąk Czytelników, jest swoistą próbą udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania o radość w życiu chrześcijańskim, w tym zwłaszcza o radość w życiu oazowicza.

Jacek Skowroński ukazuje radość jako jeden z owoców Ducha Świętego, która jest oznaką prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i wskazu­je, że radość nie jest celem samym w sobie dla chrześcijanina, ale tym celem jest świętość. Magda Roszak zachęca do stanięcia w postawie Dziecka Bożego i otwarcia się na Boże działania podczas modlitwy uwielbienia, a wtedy z pewnością radość stanie się naszym udziałem, gdyż jest na wyciągnięcie ręki. Magda Trybus pokazuje natomiast jak wybrani święci realizowali w swoim codziennym życiu biblijne wezwanie: zawsze się radujcie.

Najnowszy numer „Wieczernika” obfituje także w liczne artykuły pokazu­jące radość w różnych aspektach formacji oazowej. Ks. Maciej Krulak na pod­stawie swojego kilkudziesięcioletniego członkostwa w KWC pokazuje, że pod­jęcie zobowiązania do abstynencji w ramach Krucjaty może być źródłem co­dziennej radości i bezinteresownej pomocy innym. Publikujemy także wyniki ankiety, w ramach której oazowicze wypowiadali się na temat tego czym jest dla nich radość w liturgii. Artykuł Aleksandry Bonk oraz wywiad, jaki prze­prowadziła z ks. Wojciechem Ignasiakiem pokazują z kolei m.in. jak ważnym elementem rekolekcji, a także formacji oazowej w ciągu roku są pogodne wie­czory, jak zadbać o ich wysoką jakość przygotowania, jak zachęcić niechęt­nych do uczestnictwa. Artykuł ks. Mateusza Nowaka zawiera natomiast su­gestie co uczynić, aby dzień wspólnoty był przygotowany i przeżyty w duchu prawdziwej chrześcijańskiej radości.

Dorota Czyżewska-Misztal

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Radość

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony