Referaty 46. Kongregacji Odpowiedzialnych

Dr Robert Derewenda (KUL): Kontekst historyczny programu Prawda – Krzyż – Wyzwolenie

Ks. bp Jacek Grzybowski (UKSW): Prawda jako podstawowy wymiar głoszenia Ewangelii w ujęciu ks. F. Blachnickiego

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW): Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej. Aspekty społeczne w nauczaniu ks. Blachnickiego

Ks. Marek Sędek, moderator generalny: Ruch Światło-Życie wobec aktualnych wyzwań społecznych

Ks. bp Krzysztof Włodarczyk – podsumowanie Kongregacji

Homilia ks. bpa Jacka Grzybowskiego

WERSJA AUDIO – na Spotify