Środowisko rozwoju żywego Kościoła

W sobotę 21 października 2017 r. w ramach obchodów 30 rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego odbyło się na KUL sympozjum: „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II środowiskiem rozwoju żywego Kościoła”.

Sympozjum rozpoczął ks. dr hab. Piotr Kulbacki, profesor KUL, przybliżając zebranym sylwetkę ks. Blachnickiego, zaznaczając między innymi, że ks. Franciszek swoje osiągnięcia naukowe łączył z praktyką życia w środowisku żywego Kościoła.

Następnie przybyłych powitał prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński, profesor KUL. Zauważył on, że ks. Blachnicki rozpoczynał studia na KUL w 14. roku swojego kapłaństwa, co jest ewenementem, ponieważ zazwyczaj na studia kierowani są kapłani na początku swojej kapłańskiej drogi. Dzięki temu ks. Franciszek mógł wnieść w środowisko KUL swoje doświadczenie kapłańskie i duszpasterskie.

W imieniu organizatorów zabrał głos prodziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Janusz Lekan, profesor KUL. Stwierdził on, że celem teologii i Ruchu Światło-Życie jest prowadzenie do świętości. Dodał, że Wydział Teologii KUL kontynuuje i pielęgnuje dziedzictwo ks. Blachnickiego.

Z kolei Moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. dr Marek Sędek zauważył, że to sympozjum jest bardzo ważne, ponieważ potrzebna jest głęboka zaduma nad tym, jak teologia może inspirować do praktycznego działania w Kościele.

Pierwszą sesję sympozjum zatytułowaną „Z perspektywy naszej uczelni” poprowadził ks. dr hab. Kazimierz Święs, profesor KUL.

Pierwszym prelegentem był prorektor KUL ks. dr hab. Andrzej Kiciński. Stwierdził, iż ks. Blachnicki był twórcą sekcji katechetyki na KUL-u i autorem nowatorskich podręczników katechetyki. Jako katechetyk praktykował w dydaktyce metodę przeżyciową, na której przecież opiera się formacja Ruchu Światło-Życie.

Ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, profesor KUL, pochylając się nad wkładem ks. Blachnickiego w posoborową myśl teologiczno-pastoralną w Polsce, zauważył, że środowisko naukowe z trudem przyjmowało nauczanie ks. Franciszka ze względu na to, że przemawiał jak Prorok czyli ktoś, kto mówi w imieniu Boga. Ksiądz biskup podkreślił, że praca naukowa ks. Blachnickiego to nie tylko zdobywanie kolejnych stopni naukowych. To był autentyczny wkład w naukę i rozwój Kościoła.

Ostatnim prelegentem tej sesji był ks. dr hab. Piotr Kulbacki, profesor KUL, który podkreślił, że ks. Blachnickiemu bardzo zależało na pięknie liturgii. Powinna ona być sprawowana w posłuszeństwie Kościołowi, bez żadnych udziwnień, ponieważ i Chrystus był posłuszny Ojcu. Dodał, że Kościół to nie tylko wspólnota – to sakrament wspólnoty czyli widzialny znak wspólnoty urzeczywistniający się w liturgii, natomiast centrum życia Kościoła jest liturgiczne zgromadzenie eucharystyczne.

Zaprezentowane w I sesji referaty na pewno ukazały bogactwo myśli ks. Franciszka Blachnickiego, ale zauważono także, że jest jeszcze wiele do odczytania z myśli Założyciela Ruchu Światło-Życie.

Następnym punktem była Msza Święta, której przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel wraz z kapłanami uczestniczącymi w sympozjum. Podczas Eucharystii modlono się o cud za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Popołudniowa sesja sympozjum zatytułowana „Ruch Światło-Życie eklezjologią Vaticanum II przetłumaczoną na język praktyki (kard. Karol Wojtyła)” poświęcona była darom, które zostawił nam Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki i które trwają w nas do dziś.

Świadectwem podzieliły się osoby, które spotkały go osobiście i te, które znają go z dzieł, jakie zostawił. Te dzieła to między innymi: zaangażowanie świeckich w Kościele, droga formacji dojrzałych chrześcijan, rozwój i formacja małżeństw i rodzin, życie w wolności i Krucjata Wyzwolenia Człowieka, wspólnota wzrostu dzieci i młodzieży, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, Wydawnictwo Światło-Życie, Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów i inne dzieła, niektóre nie do końca przez nas odkryte i realizowane. Sympozjum zakończyło się wspólną modlitwą o beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego.

Sympozjum towarzyszyła piękna multimedialna wystawa „Wychowawca wolnych ludzi ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987)”

DKS Lublin