Uczestnictwo

Ruch Światło-Życie to ruch eklezjalny, dla wszystkich stanów Kościoła i ludzi w każdym wieku: dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych żyjących indywidualnie w świecie, małżonków i osób konsekrowanych. Drogę w Ruchu można zacząć w każdym wieku, bo dla każdego przewidziana jest nieco inna ścieżka duchowego wzrostu (tzw. formacja). Wszystkie prowadzą jednak do tego samego celu: świętego życia na ziemi i zbawienia w Niebie.

Oaza Dzieci Bożych

dzieciboze

Oaza Dzieci Bożych to przedszkole formacji. Gromadzi w niewielkich, kilkunastoosobowych grupach dzieci w wieku szkolnym. Nie ma tu wymogów wiekowych, choć najmłodsze dzieci mogą mieć problemy ze skupieniem i rozumieniem niektórych spraw. W ciągu roku formacyjnego, który pokrywa się z rokiem szkolnym, wszyscy zainteresowani spotykają się raz w tygodniu. Czas jest organizowany przez animatorów zaledwie kilka lat starszych od uczestników. Nad stroną duchową czuwa kapłan – moderator i świeccy odpowiedzialni.

Dzieci są angażowane do posługi w Kościele, oczywiście na miarę swoich możliwości. Nieodłącznym elementem każdego spotkania jest wspólna zabawa, z którą nie wytrzymują konkurencji nawet najlepsze gry komputerowe. Podczas takiej imprezy na wspólnym stole znajduje się to, co przyniosą sami uczestnicy.

Poza rokiem szkolnym, dla uczniów po czwartej klasie szkoły podstawowej, przewidziane są piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne. Dzieci wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania nie tylko pobawić się i wypocząć, ale również uczyć samodzielności i odpowiedzialności za siebie i wspólnotę. Podobnie jak podczas spotkań śródrocznych, uczestnicy podzieleni są na niewielkie grupy, a każda z nich ma własnego animatora.

Oaza Młodzieży

mlodziez

Swoje miejsce znajdzie tu zarówno gimnazjalista, licealista, jak i student. Młodzi ludzie spotykają się raz w tygodniu w małych grupach, podczas wakacji wyjeżdżają razem na rekolekcje. Tym, który ich łączy, jest Jezus Chrystus. Przychodzą tu przede wszystkim, by umacniać swoją więź z Jezusem. Przy okazji poznają ludzi podobnych do siebie, dla których ważny jest Bóg, wiara, Kościół. To daje im poczucie bezpieczeństwa, umacnia ich wiarę, nadzieję i miłość. Oaza jest też miejscem, gdzie każdy może odkryć swoje talenty, pomnażać je i dzielić się nimi z innymi. Młodzież nie tylko razem się modli, czyta Pismo Święte, uczestniczy we mszy świętej, ale także idzie całą grupą do kina, na koncert, na imprezę.

Razem łatwiej wierzyć, bronić swojej wiary, gdy ma się wokół przyjaciół, którzy w każdej chwili służą wsparciem i radą.

Oaza Dorosłych

dorosli

Ruch Światło-Życie to dobre miejsce również dla ludzi dorosłych i trzeba przyznać, że to, co proponuje dojrzałym chrześcijanom, jest ofertą o wiele bogatszą niż zadania dla dzieci i młodzieży. Bogatszą, co nie znaczy, że inną. Fundamentem wszystkich grup oazowych są bowiem dwa rodzaje aktywności: formacja i posługa na rzecz lokalnego Kościoła. Pod tymi hasłami nie kryje się nic innego, jak tylko nieustanna praca nad sobą, swoim człowieczeństwem i relacją z Bogiem (formacja), w połączeniu z troską o własną parafię lub diecezję (posługa, diakonia). Oczywistym jest, że zadania te będą inaczej realizowane na każdym poziomie formacji, bo przecież… każdy wiek ma swoje prawa. Dorośli w Oazie to czasem osoby związane z Ruchem od dziecka. Niektórzy powiadają, że mają za sobą tzw. „formację podstawową”, i najczęściej doświadczenie w posłudze animatorskiej. Skupiają się w niewielkich grupach, w których podejmują różne posługi na rzecz Kościoła, działając w tzw. diakoniach. Owe „grupy służebne” zajmują się różnymi sprawami: śpiewem, liturgią, modlitwą, ewangelizacją, obroną życia, komunikacją. Wśród mnogości specjalizacji każdy niewątpliwie znajdzie coś dla siebie.

Dorosły, który nie miał okazji, potrzeby lub szczęścia należeć do Oazy dziecięcej czy młodzieżowej w żadnym wypadku nie jest „za stary” na to, by dołączyć do Ruchu Światło-Życie. Również dla takich osób przewidziana jest droga formacji (duchowego wzrostu), określana jako Oaza Nowego Życia. Poszczególne osoby włączają się do wspólnoty po to, by razem dążyć do chrześcijańskiej dojrzałości, stawać się bardziej świadomymi uczestnikami historii zbawienia. Wszystko odbywa się według sprawdzonego planu, jednakowego dla wszystkich grup oazowych: spotkania w niewielkich grupach, zgodnie z przyjętym przez wszystkich terminarzem (np. raz w tygodniu lub co miesiąc), rekolekcje kilkudniowe lub dłuższe, odkrywanie Bożego zamysłu w najpowszedniejszych wydarzeniach życia.

Domowy Kościół i wspólnoty kapłańskie

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ewangelizacji i formacji w ramach Ruchu Światło-Życie nie przerywa nawet przyjęcie sakramentu małżeństwa czy kapłaństwa. Dla małżonków naturalną drogą jest Domowy Kościół, wspólnota wzajemnego uświęcania się w rodzinie i przez rodziny. Kapłani pełnią posługę moderatorów, formują się podczas specjalnych, kapłańskich rekolekcji, służą oazowiczom podczas rekolekcji wakacyjnych. Wspólnoty oazowe kandydatów do kapłaństwa działają w seminariach duchownych, a klerycy są nieocenionym wsparciem na wakacyjnych oazach.