Zaproszenie do Carlsbergu

„W sercu Żywego Kościoła” – to semestr życia i posługi w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu 4.03.-17.06.2024 r.

Obejmuje on następujące punkty:

 • partycypacja w życiu oazy stałej,
 • wprowadzenie w głąb charyzmatu Światło-Życie,
 • podążanie śladami Ojca Franciszka Blachnickiego,
 • weekendy praktyk,
 • sesje animatorskie,
 • bloki studyjne

Diakonia „Marianum” w Carlsbergu zaprasza:

 • moderatorów,
 • animatorów,
 • członków diakonii stałej, INMK, UKChS,
 • członków diakonii diecezjalnych, lokalnych i specjalistycznych.

Warunki udziału:

 • wewnętrzna dojrzałość wyrażająca się w zdolności zrozumienia charyzmatu Światło-Życie i przejęcia odpowiedzialności za jego realizację stosownie do swoich możliwości;
 • ukończenie formacji podstawowej;
 • udział w życiu i posłudze konkretnej wspólnoty Ruchu Światło-Życie (potwierdzenie moderatora);
 • wiek minimalny 18 lat;
 • udział własny w kosztach pobytu 950 euro (ewent. do indywidualnego ustalenia z organizatorami).

Zgłoszenia: ks. Jacek Herma, „Marianum”, Kreuzweg 28, 67316 Carlsberg, Niemcy. Tel.: +49 6356 228, e-mail: jherma@oaza.de