Pośród współczesnego świata – rekolekcje CDKS

Zapraszamy na rekolekcje organizowane przez Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego (dla członków Ruchu Światło-Życie po II stopniu formacji).

20 – 25 sierpnia 2024 r.

„Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym tylko pragnął, abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość Tajemnicy Kościoła – sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi.”
Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, Testament

W czasie rekolekcji będziemy:

– odkrywać piękno chrześcijańskiej celebracji;

– podejmować refleksję nad różnymi aspektami swojego powołania;

– odkrywać piękno świata w czasie wypraw otwartych oczu.

miejsce: Lipinki
Formularz zgłoszeniowy