Zmarł abp Szczepan Wesoły

 

abp Szczepan Wesoły na Kopiej Górce

We wtorek 28 sierpnia br. w Rzymie zmarł arcybiskup Szczepan Wesoły, wieloletni duszpasterz Polaków na emigracji – biskup w szczególny sposób związany z Ruchem Światło-Życie.

Abp Szczepan urodził się w 1926 r. w Katowicach. W 1943 r. został wysłany na przymusowe roboty na teren dzisiejszych Niemiec, a później został wcielony do niemieckiej armii i trafił na front do Francji. Stamtąd przedostał się na stronę aliancką i w polskich jednostkach walczył w Algierii i we Włoszech. Po wojnie przez kilka lat pracował jako robotnik w Wielkiej Brytanii, a później ukończył szkołę średnią. Do kapłaństwa abp Wesoły przygotowywał się w Rzymie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r. W czasie Soboru Watykańskiego II kierował sekcją słowiańską biura prasowego. W 1968 r. został mianowany biskupem z zadaniem pomocy delegatowi prymasa Polski w duszpasterstwie emigracyjnym. Od 1980 roku pełnił funkcję delegata prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego, aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku.

Abp Szczepan Wesoły odgrywał ważną rolę we wspólnotach Ruchu rozwijających się w Europie Zachodniej i w ostatnich latach życia ks. Blachnickiego. Zaproponował, by ośrodek Marianum w Carlsbergu oddać do dyspozycji ks. Franciszka  i Ruchu. Nastąpiło to 25 marca 1982 roku. Abp Wesoły także udzielił święceń kapłańskich czterem kandydatom do Wspólnoty Chrystusa Sługi, męskiej wspólnoty życia, w Carlsbergu 25 maja 1985 roku. On również prowadził pierwszy pogrzeb ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu 2 marca 1987 r. Na jego ręce papież Jan Paweł II przesłał telegram kondolencyjny po śmierci Założyciela Ruchu (w którym nazwał ks. Franciszka Blachnickiego „gwałtownikiem Królestwa Bożego”). Wielokrotnie gościł w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu.

AN

(za www.gosc.pl, A. Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła)