Zmarł o. Marian Piwko CR

W nocy z 10 na 11 sierpnia 2020 r. odszedł do domu Ojca o. Marian Piwko CR, wieloletni moderator wspólnot Ruchu Światło-Życie działających przy zgromadzeniu zmartwychwstańców, uczeń i współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego. Z Ruchem Światło-Życie i Ojcem Założycielem zetknął się jako kleryk w latach 70. i pozostał im wierny do końca swej posługi. Ukazując piękno Kościoła jako wspólnoty wspólnot, całym swoim życiem wskazywał na diakonijny charakter Ruchu Światło-Życie, którego celem miała być zawsze służba na rzecz Kościoła, narodu i społeczeństwa. Wychował wiele pokoleń kapłanów i świeckich animatorów, którzy dziś pełnią ważne funkcje w Kościele i w życiu społecznym. Jako członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka widział konieczność angażowania się członków Ruchu Światło-Życie w sprawy społeczne. Był twórcą pierwszej diakonii narodu, Szkoły Liderów Katolickich, a następnie Wyższych Uczelni im. Bogdana Jańskiego. W ostatnich latach angażował się w działania Centralnej Diakonii Wyzwolenia oraz Centralnej Diakonii Społecznej. Członkostwo w Ruchu Światło-Życie rozumiał w perspektywie życiowego powołania, przekazując pełną wizję Ruchu ukazaną mu przez Założyciela. Miał dar gromadzenia wokół siebie ludzi i zapalania ich do idei Ruchu. Zawsze radosny, pełen energii i zapału, stawiał sobie i innym nowe wyzwania. Kochał Kościół, Polskę, Ruch Światło-Życie. Wierzymy, że będąc z Chrystusem zmartwychwstałym, będzie orędował za nami i wspierał dzieła, które podejmujemy.