Błogosławienie członków Diakonii w czasie 47. Kongregacji

1.  Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo członków DIAKONII podczas 47. Kongregacji Odpowiedzialnych, proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: blogoslawienstwo.oaza@gmail.com oraz wypełnienie formularza online do 14 lutego br.

https://forms.gle/4U5QUUVQDs2QuRkh7

2. Nowi członkowie (kandydaci) powinni przesłać do Centralnej Diakonii Formacji Diakonii swój formularz otrzymany na ORD pocztą tradycyjną.

Przed wysłaniem należy się upewnić, czy wszystkie pola są wypełnione, czy nie brakuje podpisu moderatora diecezjalnego itp.

Adres do wysłania formularza:

CDFD
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem

Zalecamy dodatkowo zrobić jego skan lub zdjęcie i zachować plik.

Zwracamy uwagę, że przesłanie formularza z ORD do Krościenka nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do błogosławieństwa (czyli punkt 1 nadal obowiązuje!)

3. Podczas Kongregacji (w sobotę w godzinach przedpołudniowych) zostanie uruchomiony punkt zgłoszeń, gdzie będzie można potwierdzić obecność i dokonać wpłaty.

Koszt to 25 zł od jednej osoby, 35 zł od małżeństwa.

4. Błogosławieństwo będzie miało miejsce w czasie Nieszporów w sobotę 26 lutego o godz. 19.00.

W razie wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt pod adresem: cdfd@oaza.pl lub tel. 600 599 086.

Szczegóły dotyczące zapisów zostaną niedługo udostępnione na FB na oficjalnej grupie Ruchu oraz na grupie CDFD.

Ks. Ryszard Piętka, moderator Centralnej Diakonii Formacji Diakonii