Charyzmat Oazy Rekolekcyjnej – zaproszenie na rekolekcje

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zaprasza na rekolekcje specjalistyczne Charyzmat Oazy Rekolekcyjnej. Skierowane są głównie do prowadzących oazy wakacyjne, zainteresowanych ich prowadzeniem oraz osób, które chcielibyśmy zachęcić do zaangażowania się w posługę organizacji i prowadzenia rekolekcji wakacyjnych.

Czchów (diecezja tarnowska)
30 kwietnia (zjazd do późna)- 5 maja (rozjazd po śniadaniu)
480 zł od osoby
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy rsz.cdor@gmail.com