Dzień wspólnoty oaz dorosłych

W ramach jubileuszu 50-lecia oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła, który odbędzie się w Krościenku nad Dunajcem w dniach 9-11 czerwca 2023, w sobotę 10 czerwca zapraszamy na dzień wspólnoty oaza dorosłych.

Plan dnia wspólnoty:

9.00 – Wspólna kawa
10.00 – Zawiązanie wspólnoty
10.30 – Spotkania w małych grupach
12.00 – Godzina Świadectwa
13.00 – Czas na obiad
15.00 – Eucharystia

Zgłoszenia udziału indywidualne i grupowe: dorosli.swiatlozycie@gmail.com