Już za miesiąc Światowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie – Parresia on-line

Dokładnie za miesiąc, 20 maja 2023 r. odbędzie się po raz trzeci Parresia on-line. Dzięki łączom internetowym będzie można przeżyć spotkanie z osobami należącymi do Ruchu Światło-Życie z naprawdę całego świata – od najdalszych zakątków Azji poprzez Europę i Afrykę aż do Ameryki Północnej i Południowej.

Program Parresii wypełni modlitwa w różnych językach, świadectwa z wielu stron świata oraz krótkie słowo Moderatora Generalnego wprowadzające w temat nowego roku pracy.

Parresia rozpocznie się o godzinie 15.00 czasu polskiego i będzie transmitowana na YouTube na kanale https://www.youtube.com/@parresia-thelight-lifemove6587.

Wcześniej na platformie zoom odbędzie się spotkanie przedstawicieli Ruchu z różnych krajów – będą oni uczestniczyć w spotkaniu w małych grupach. Idea jest taka, by w ramach małej grupy spotkali się członkowie Ruchu z możliwie różnych zakątków świata. Grupy będą w języku angielski, ukraińskim i polskim. Obecność potwierdziły już osoby z Brazylii, Filipin, Tanzanii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Parresi. Na kanale https://www.youtube.com/@parresia-thelight-lifemove6587 można zobaczyć nagrania spotkania z poprzednich lat.

Poniżej pierwszy krótki filmik promujący tegoroczne spotkanie (z nagraniami z ubiegłego roku).

The online part of the 28th International Meeting of the Light-Life Movement, Parresia, will take place on May 20, 2023. Thanks to the electronic media, it will be possible to experience an encounter with the members of the Light-Life Movement worldwide: those from Asia, Europe, Africa, and both Americas.

The meeting program includes prayer in several languages, testimonies from various countries, and a short message from the General Moderator, who will introduce us to the theme of the formational year.

The Parresia Meeting will begin at 3 p.m. Warsaw time and will be broadcasted live on the YT channel: https://www.youtube.com/@parresia-thelight-lifemove6587.(NOTE: we begin at 11 p.m. in Australia; 9 p.m. in the Philippines and China; 6 p.m. in Kazakhstan; 4 p.m. in Ukraine and Kenya; 2 p.m. in Ireland and Great Britain; 10 a.m. BRT in Brazil; 9 a.m. US Eastern Time and Eastern Standard Time in Canada; 8 US Central Time and Central Standard Time in Canada; 7 a.m. US Mountain Time, 6 a.m. US Pacific Time)

Presentations and testimonies will be translated into English (voice) and Ukrainian (subtitles), and written texts in Polish will be provided.

Before that broadcasted meeting, the representatives of the Movement from various parts of the world will meet in small groups via Zoom. Each small group will be an opportunity to meet participants from multiple countries. These meetings will be held in English, Ukrainian, and Polish. Participants from Brazil, the Philippines, Tanzania, the Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Lithuania, the United States of America, Ireland, Great Britain, Poland, and Germany have already confirmed their presence.

We would like to invite you all to watch the Parresia Meeting, comment, and pray with others.

If you would like to see the two previous recorded online meetings, you can do it on the Parresia YT channel: https://www.youtube.com/@parresia-thelight-lifemove6587

In the first comment, you will find a short clip invitation to this year’s meeting (with recordings from 2022).