Historia

1921 – 24 marca w Rybniku na Śląsku narodziny Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie

1942 – 17 czerwca w więzieniu w Katowicach nawrócenie Franciszka Blachnickiego

1950 – Franciszek Blachnicki przyjmuje święcenia prezbiteratu

1954 – w Bibieli k. Tarnowskich Gór odbywa się pierwsza oaza, jej uczestnikami są ministranci z parafii w Rydułtowach, w której pracuje ks. Blachnicki

1957 – ks. Blachnicki zakłada Krucjatę Wstrzemięźliwości

1958 – początek wspólnoty życia konsekrowanego, która później stanie się Instytutem Niepokalanej Matki Kościoła

1960 – zlikwidowanie przez Służbę Bezpieczeństwa centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości

1963 – pierwsze rekolekcje dla młodzieży żeńskiej w Szlachtowej (Oaza Niepokalanej), jest to początek oaz w okolicy w Krościenka, odtąd rekolekcje oazowe odbywają się nieprzerwanie w każdym roku, obejmując w następnych latach kolejne grupy wiekowo-stanowe

1964 – ks. Blachnicki kupuje dom na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem, który stanie się Centrum Ruchu Światło-Życie

1965 – pierwsze oazowe rekolekcje kapłańskie

1969 – uczestnicy rekolekcji oazowych podejmują pracę formacyjną w ciągu roku, jest to początek ruchu oazowego, nosi on wówczas nazwę Ruchu Żywego Kościoła

1973 – 11 czerwca zawierzenie Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła przez kardynała Karola Wojtyłę podczas Centralnej Oazy Matki w Krościenku – „akt konstytutywny” Ruchu, według określenia ks. Franciszka Blachnickiego; jednocześnie poświęcenie figury Niepolanej, Matki Kościoła na Kopiej Górce

– pierwsze rekolekcje dla rodzin

– po raz pierwszy piosenka roku, jest nią „De colores”

1974 – „Odnowa i pojednanie” – pierwszy temat pracy rocznej

1976 – poświęcenie kaplicy Chrystusa Sługi na Kopiej Górce w Krościenku

– pierwsza Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych – Ruch Żywego Kościoła przyjmuje nazwę Ruch Światło-Życie

1977 – oparcie programu formacyjnego Ruchu o „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” – rozpoczęcie stałej formacji deuterokatechumenalnej

– sformułowanie „Drogowskazów Nowego Człowieka”

– początek Ruchu Światło-Życie w Boliwii

1978 – adhortacja „Evangelii nutiandi” dokumentem programowym Ruchu

1979 – 8 czerwca w Nowym Targu, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II, proklamowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

– pierwsza oaza III stopnia w Rzymie

– pierwsza oaza rekolekcyjna na Słowacji

– pierwszy rok jubileuszowy przeżywany przez Ruch Światło-Życie – w związku z 25 rocznicą pierwszej oazy oraz dziesięcioleciem istnienia Ruchu

1980 – przyjęcie przez Ruch programu Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem”

1981 – pierwsza Oaza Rekolekcyjna Diakonii

– ks. Franciszek Blachnicki wyjeżdża z Polski (planuje powrót po dwóch tygodniach), z powodu stanu wojennego nie ma możliwości powrotu do Ojczyzny, dlatego podejmuje działalność na emigracji

1982 – moderatorem krajowym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Wojciech Danielski

– powstanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Marianum w Carlsbergu, początek Ruchu Światło-Życie wśród Polaków w Niemczech

1985 – 24 grudnia śmierć ks. Wojciecha Danielskiego; nowym moderatorem krajowym zostaje ks. Henryk Bolczyk

1987 – 27 lutego śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu

1988 – pierwsza pielgrzymka Ruchu Światło-Życie; odbywa się w Częstochowie z okazji 15 rocznicy zawierzenia Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła; uczestniczy 100 tys. osób

1989 – początek Ruchu Światło-Życie na Ukrainie

– wybór pierwszej pary krajowej Domowego Kościoła, zostali nią Zofia i Eugeniusz Bednarzowie z Krakowa

1990 – początek Domowego Kościoła wśród Polaków w Kanadzie

1993 – utworzenie Centralnej Diakonii Jedności (początkowo noszącej nazwę Centralnej Diakonii Moderacji) wspierającej w posłudze Moderatora Ruchu

1995 – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego

2000 – 1 kwietnia doczesne szczątki ks. Blachnickiego zostają złożone w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku

– oficjalnie powstaje Unia Kapłanów Chrystusa Sługi

– Konferencja Episkopatu Polski powołuje stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

2001 – moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Roman Litwińczuk; po raz pierwszy moderator zostaje powołany spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Ruch

2002 – 18 sierpnia Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, w Krakowie wypowiada słowa: „Osobiście bliski jest mi ten styl życia, który zainaugurował i zaproponował młodym sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki” oraz „Dziękuję ci, pieśni oazowa”

2003 – list Jana Pawła II do Ruchu Światło-Życie z okazji trzydziestolecia aktu oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła; wskazanie na kluczowe elementy w Ruchu: liturgia, Biblia, zaangażowanie w parafii

2004 – pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Częstochowy z okazji pięćdziesięciolecia pierwszej oazy

– Oaza Nowej Drogi – po kilkuletnich przymiarkach zostaje opracowany program formacji dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, w latach 2004-2006 ukazują się kolejno podręczniki OND I, II i III stopnia wraz z materiałami do pracy w ciągu roku

2005 – początki Domowego Kościoła wśród Polaków na wyspach brytyjskich

2007 – moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Adam Wodarczyk

– początek wolontariatu misyjnego Ruchu Światło-Życie w Kazachstanie

2009 – pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Warszawy z okazji czterdziestolecia Ruchu, trzydziestolecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i proklamowania KWC oraz dwudziestolecia przemian ustrojowych w Polsce; podczas pielgrzymki poświęcenie krzyża na placu Piłsudskiego

– powierzenie odpowiedzialności za diakonię centralną Ruchu po raz pierwszy osobom świeckim; pierwsze diakonie za które powierzono odpowiedzialność świeckim to Centralna Diakonia Życia oraz Centralna Diakonia Ewangelizacji, w kolejnych latach świeccy przejmują odpowiedzialność za większość diakonii centralnych

– „Operacja Rzym” – wielka oaza III stopnia w Rzymie w trzydziestolecie pierwszej rzymskiej oazy

2010 – „Mission Oasis” – oaza I stopnia w Krościenku w języku angielskim, uczestnicy z Kenii, Chin, Pakistanu Mołdawii, Słowacji

– pierwsze rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych

2011 – pierwsza oaza rekolekcyjna w Chinach, początek Ruchu Światło-Życie w tym kraju

– rekolekcje ewangelizacyjne dla małżonków z miejscowości Lake Charles w Luizjanie – początek anglojęzycznych kręgów Domowego Kościoła w USA

2012 – początek przygotowań do Jubileuszu Odkupienia w roku 2033 – Plan Ad Christum Redemptorem 2

2014 – pierwsza oaza w Kenii

– moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk zostaje biskupem pomocniczym w Katowicach

2015 – moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Marek Sędek