Kongres trzeźwości i kolejna stacja obchodów roku ks. F. Blachnickiego

Drodzy Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie!

Ze względu na 30. rocznicę odejścia do Domu Ojca naszego Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego rok, który przeżywamy jest rokiem wyjątkowym dla Ruchu Światło-Życie. Rocznice mają to do siebie, że wspomina się wówczas czas miniony, osoby, które odeszły, ale nie zawsze jednak wyciąga się wnioski z minionego czasu. Rocznica, którą przeżywamy powinna być dla nas wszystkich czasem swoistego rachunku sumienia i wezwaniem, do weryfikacji dzieła zapoczątkowanego przez naszego Ojca i naszego w nim uczestnictwa. Ukazanie na nowo postaci ks. Franciszka Blachnickiego, jego życia, dzieła i wizji obecności Ruchu Światło-Życie w świecie współczesnym, powinno stać się nowym  impulsem dla każdego z nas, do pełnego zaangażowania się w życie Ruchu, rozpalenia na nowo charyzmatów, którymi jesteśmy obdarowani, pobudzenia życia naszych diakonii w wymiarze ad intra i ad extra. Program Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, zainicjowany przez Ojca Założyciela czeka na swoją realizację w czasach, w których dzisiaj żyjemy.

Jako Ruch Światło-Życie, poprzez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, podjęliśmy wezwanie Sejmu oraz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości dotyczące „Roku troski o trzeźwość Narodu” i rozpoczęliśmy realizację szeroko zakrojonego projektu edukacyjno-medialnego, kampanii na rzecz trzeźwości Narodu. Promowanie abstynencji i  rzeźwości, rozumiane także w szerszym kontekście troski  o godność i wolność wewnętrzną oraz zewnętrzną człowieka, jest od początku istnienia naszego Ruchu fundamentalnym obszarem zaangażowania w działalność  społeczną.

W dniach 21-24 września 2017 roku w ramach centralnych uroczystości „Roku troski o trzeźwość Narodu” w Warszawie odbędzie się Narodowy Kongres Trzeźwości. Polska potrzebuje odnowy moralnej i mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są też zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy oraz ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju narodu działań. Część studyjna Narodowego Kongresu Trzeźwości odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 roku w Auli im. Roberta Schumana w Kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W niedzielę kongresową (24 września 2017 r.) odprawiona zostanie uroczysta liturgia w świątyniach całej Polski. W porozumieniu przewodniczącym Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski Księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim, w sobotę 23 września, w centrum Warszawy, na pl. Piłsudskiego, zorganizowany zostanie przez Ruch Światło-Życie wielki piknik edukacyjny pod nazwą „Świadek Wolności”. Będzie on promocją Narodowego Kongresu Trzeźwości, jego treści oraz podejmowanych na nim postulatów, a także ukoronowaniem obchodów 30. rocznicy śmierci założyciela Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego. Piknik ten jest planowany jako całodniowa impreza o charakterze edukacyjno-religijnym. Szczegółowy program tego wydarzenia zakłada godzinne bloki tematyczne, promujące wartości takie, jak wolność, trzeźwość, prawda, patriotyzm, służba we wszystkich wymiarach życia – społecznym, politycznym, gospodarczym, w działalności charytatywnej i apostolskiej. We wspomnianych blokach tematycznych prezentowane będą osoby oraz dzieła realizujące i promujące wyżej wymienione wartości. W takim kontekście zachęcać będziemy do zdrowego stylu życia w trzeźwości z równoczesnym pełnym zaangażowaniem społecznym. Na czas imprezy postawione zostanie miasteczko namiotowe oraz estrada, miejsce koncertów. W czasie tych imprez promowana będzie Krucjata Wyzwolenia Człowieka, dzieło zapoczątkowane przez ks. Franciszka Blachnickiego. Na spotkaniu „Świadek Wolności” przedstawione mają być główne wnioski z konferencji, które odbędą się w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Zaprezentujemy także „Przesłanie ku trzeźwości Narodu” skierowane do wszystkich obywateli żyjących w naszym kraju. Uroczystość ta będzie równocześnie stanowiła część obchodów 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, z tego też względu patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Pan Andrzej Duda. W czasie imprezy zostanie proklamowana kampania społeczna, wspierająca Krucjatę Wyzwolenia Człowieka i Narodowy Kongres Trzeźwości pt. „Nie piję, bo kocham…”. Ze względu na religijny charakter argumentów motywujących do podjęcia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, życia w trzeźwości i abstynencji, spotkanie zakończone będzie koncertem ewangelizacyjnym.

Piknik edukacyjny „Świadek Wolności” to wystąpienia, debaty, prezentacje, gry i zabawy oraz koncerty. Na Placu Piłsudskiego zbudowana zostanie duża estrada z pełnym zapleczem (światła estradowe, nagłośnienie, ekrany diodowe, scenografia multimedialna na 100 metrów kwadratowych, media, serwery), na której będą miały miejsce występy artystów, rozmowy ze znanymi świadkami wolności o rodzinie, działalności społecznej, gospodarczej i politycznej. Wieczorem odbędzie się koncert finałowy „Świadek Wolności” do udziału, w którym zaproszeni zostaną znani polscy artyści. Połączony on będzie z nabożeństwem ewangelizacyjnym i wieczorem uwielbienia. Podjęliśmy rozmowy z następującymi artystami: Arka Noego, Full Power Spirit,  Maleo, Adam Krylik, Litza, Agnieszka Nowicka, New Life M. Koncert poprowadzi małżeństwo znanych aktorów: Dorota Chotecka-Pazura i Radosław Pazura. Kierownikiem muzycznym został znany aranżer i producent Marcin Pospieszalski. W koncercie wykorzystana będzie scenografia multimedialna, na której zobrazowana zostanie tematyka kampanii.

Tego samego dnia od godzin południowych na obrzeżach Placu Piłsudskiego zbudowane zostanie „Namiotowe Miasteczko Edukacyjne”, składające się z namiotów:

1.Namiot dla dzieci i rodziny

W tej strefie znajdą się atrakcje dla dzieci w każdym wieku. Będą prowadzone zabawy przez profesjonalnych wodzirejów, którzy uatrakcyjnią czas młodych gości.

2.Namiot ks. Franciszka Blachnickiego

Strefa ta zostanie zorganizowana przez Instytut Franciszka Blachnickiego. Znajdować będzie się na niej wystawa multimedialna poświęcona Czcigodnemu Słudze Bożemu. Prowadzony będzie program przybliżający postać Księdza Franciszka Blachnickiego w tym, między innymi zostanie wyświetlony film „Prorok nie umiera”. Dodatkowo będą prowadzone debaty dotyczące założyciela Ruchu Światło-Życie, jako świadka wolności i trzeźwości.

3.Namiot Świadectwa

W tej strefie osoby zainteresowane możliwością podzielenia się swoim świadectwem będą mogły nagrać swoją wypowiedź w wersji wideo.  Wypowiedzi te zostaną, po akceptacji osób odpowiedzialnych, pokazywane na telebimach na Placu Piłsudskiego. Będzie to miejsce, gdzie osoby będą mogły zaświadczyć o życiu w trzeźwości i abstynencji przezwyciężającej zło a niosącej dobro. Nagrane wypowiedzi będą dalej wykorzystywane, jako elementy motywujące w kampanii trzeźwościowej w mediach społecznościowych.

4.Namiot Miłosierdzia

W strefie też będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi. Miejsce to również w zamierzeniu ukazywać religijny aspekt motywacji podjęcia dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Namiot Miłosierdzia ma dać możliwość doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem na modlitwie.

5.Namiot Ruchu Światło-Życie

W strefie tej będzie prezentowany Ruch Światło-Życie, w tym także Domowy Kościół oraz diakonie centralne Ruchu Światło-Życie: m. in. diakonia wyzwolenia, diakonia społeczna, diakonia ewangelizacji, diakonia modlitwy, diakonia miłosierdzia i misyjna. Ruch Światło-Życie zostanie pokazany poprzez aktywność konkretnych diakonii jako wspólnota służby na rzecz drugiego człowieka i społeczeństwa. Będzie można zobaczyć działania Ruchu podejmowane w różnych miejscach w kraju i na świecie. W namiocie będzie też możliwość uzyskania informacji dotyczących wspólnot Ruchu Światło-Życie w całej Polsce.

6.Namiot Dobrej Książki z przesłaniem

W tej strefie znajdą się publikacje Wydawnictwa Światło-Życie oraz innych wydawnictw poświęconych problematyce trzeźwościowej i wolnościowej.

7.Namiot Debaty

Wydarzenia na estradzie będą cały czas związane z tym, co będzie miało miejsce w „Namiotowym Miasteczku Edukacyjnym”. Specjalna grupa operatorów za pomocą mobilnych kamer zaprezentuje ludziom zgromadzonym pod sceną, przybywającym na Plac Piłsudskiego, wszystko to, co się dzieje w namiotach.

W ramach ogólnopolskiej kampanii Ruch Światło-Życie będzie realizował szeroko zakrojone działania, mające na celu promocję trzeźwości i abstynencji, w tym akcję pod nazwą „Nie piję, bo kocham”. Jest ona nowym sposobem promocji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ukazującym wielkie dobro płynące z tego dzieła oraz pozytywnym impulsem motywacyjnym dla postaw i działań abstynenckich. Naszym celem jest zainicjowanie mody na nie picie. Chcemy ukazać abstynencję w sposób pozytywny, a nie jedynie poprzez negatywne skutki nadużywania alkoholu, które może prowadzić do uzależnienia. Krótkie i łatwo wpadające w pamięć hasło, może stać się zachętą do rozpoczęcia rozmowy i dawania świadectwa. Środowisko członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka to kilkaset tysięcy osób w różnym wieku, często są to ludzie młodzi. Ideą kampanii jest ukazanie ich postaw, motywów i stylu życia, jako formy „wyjścia z ukrycia”, z niszy społecznej i ukazanie jako pozytywnego wzorca do naśladowania. W ramach przygotowań opracowana zostanie szczegółowa koncepcja kampanii medialnej wykorzystującej różne formy i środki przekazu, tak aby możliwe było dotarcie do możliwie jak największego grona odbiorców. Stworzony zostanie portal internetowy www.niepijebokocham.org, który będzie platformą wsparcia i pomocy ze strony osób żyjący w abstynencji i trzeźwości. W tym celu na portalu powstanie baza co najmniej stu świadectw świadków „Nie pije, bo kocham”. W krótkich wypowiedziach ukazane zostanie piękno abstynencji i dobro z niej płynące w  życiu konkretnych osób. Pokażemy, że nie jest to dzieło oderwane od rzeczywistości, bazujące na nieosiągalnych lub banalnych ideałach, lecz kształtujące rzeczywistość w sposób pozytywny, obecne w życiu konkretnych osób. Świadectwa nie da się podważyć. Chcemy, by miały one jednolitą formę: „Nie pije, bo kocham….. – i tu następuje podanie osobistej motywacji, na zakończenie znowu powtarzamy – „nie piję, bo kocham”.

Przygotowane zostaną również krótkie filmy, zawierające informacje oraz świadectwa o abstynencji, a także ukazujące postać ks. Franciszka Blachnickiego, rzeczywistość Ruchu Światło-Życie czy Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, jako inicjatywy promujące życie w wolności, w tym wolności od nałogów. Przygotujemy także trzy profesjonalne spoty, z udziałem osób związanych ze światem mediów, sportu i polityki, do późniejszego wykorzystania w TV (Spot 1 – Promujący abstynencję kobiet w okresie ciąży, Spot 2 – Promujący trzeźwość wśród kierowców, Spot 3 – Promujący abstynencję i trzeźwość w rodzinie, ze względu na zapewnienie bezpiecznego środowiska rozwoju dla dzieci). Prowadzimy aktualnie rozmowy na temat bezpłatnej emisji spotów w telewizji publicznej, w ramach misji społecznej TVP. Wszystkie trzy spoty będzie łączyła wspólna myśl przewodnia – „Nie piję, bo kocham…..”.  Zostaną również przygotowane spoty radiowe prezentujące analogiczne treści.

W ramach kampanii prowadzone będą imprezy promujące trzeźwość, zawierające bloki edukacyjne, ewangelizacyjne i rozrywkowe, w postaci koncertów i różnorodnych aktywności artystycznych. Przewidziana jest akcja edukacyjna „Ku trzeźwości Narodu”, która będzie obejmowała szkolenie lokalnych liderów trzeźwości. Ich zadaniem ma być poprowadzenie około dwudziestu konferencji trzeźwościowych w całej Polsce promujących życie bez alkoholu, ukazujących negatywne skutki picia, a także budujących pozytywną motywację trzeźwości. Celem tych konferencji jest również integracja i przygotowanie środowiska trzeźwościowo-abstynenckiego do podjęcia prac nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W trakcie konferencji będą szeroko dystrybuowane materiały edukacyjne: broszury i ulotki. Materiały te trafią m.in. do każdej parafii w Polsce. Mamy nadzieję, że działanie te pobudzą wszystkich członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i nadadzą nową dynamikę rozwoju i działalności Diakonii Wyzwolenie i Stanic Krucjaty.

W ramach kampanii powiększona zostanie wystawa multimedialna „Wychowawca wolnych ludzi – ks. Franciszek Blachnicki ”. Ks. Blachnicki był nie tylko jednym z najważniejszych liderów religijnych w dziejach polskiego chrześcijaństwa, ale także twórcą bezprecedensowego w dziejach Europy ruchu wyzwolenia narodu poprzez trzeźwość.

Wszystkich członków Ruchu Światło-Życie i KWC zapraszam do włączenia się w prezentowane dzieła.  Portal www.niepijebokocham.org ma rozpocząć swoje działanie w najbliższych dniach. Indywidualne zgłoszenia do zaangażowania w konkretną pomoc można przesyłać na adresy: biuro@niepijebokocham.org  oraz: wojciech.terlikowski@niepijebokocham.org

ks. Marek Sędek, moderator generalny