List jedności

Spotkanie CDJ

Dnia 24 sierpnia w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem odbyło się spotkanie Centralnej Diakonii Jedności. Poruszone na nim zostały takie tematy.

Połączenie CDS z Wydawnictwem

Dnia 1 września nastąpiło połączenie Centralnej Diakonii Słowa z Wydawnictwem Światło-Życie. Od tej pory dystrybucją konspektów Ruchu Światło-Życie będzie się zajmować Wydawnictwo. Materiały można zamawiać w Krakowie (już nie w Katowicach!), telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Więcej informacji tutaj:

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/k/materialy-formacyjne.html

Film

Mając nadzieję na rychłą beatyfikację sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, Centralna Diakonia Jedności postanowiła zlecić wyprodukowanie filmu dokumentalnego o założycielu Ruchu. Produkcji podjął się Tomasz Kycia, reżyser, korespondent Radia Watykańskiego w Berlinie. Więcej informacji tutaj:

https://www.oaza.pl/antyrewolucjonista-franciszek-blachnicki/

Projekt „Świadek”

Zachętą do lepszego poznania postaci założyciela także w Ruchu jest przygotowany przez Instytut im. ks. F. Blachnickiego projekt „Świadek”. Chcemy zaprosić do zaangażowania się w to dzieło pasjonatów dziennikarstwa, osoby, które pragną podzielić się z innymi swoim talentem. Ich zadaniem będzie w pierwszej kolejności odszukanie świadków: osoby, które znały ks. Blachnickiego. Kolejne zadanie to stworzenie dokumentacji audio-wizualnej (reportaż, wywiad). Więcej informacji tutaj:

https://www.oaza.pl/projekt-swiadek/

Przygotowanie do ŚDM

Pragniemy jako Ruch włączyć się w ogólnopolskie przygotowania do ŚDM. Duchowe przygotowania do spotkania od stycznia mają być poświęcone najpierw czterem prawom duchowego życia, następnie odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych (w roku 2016 w Wielkanoc przypada liturgiczna 1050 rocznica chrztu Polski), po świętach natomiast podstawową pomocą formacyjną mają być spotkania o tematyce postewangelizacyjnej. Członkowie Ruchu mogą przygotować różne konspekty, ale także filmy, prezentacje itp. do każdego z tematów, bo każdemu tematowi ma być poświęcony cały miesiąc; pomysły można zgłaszać na adres sekretariatu Moderatora Generalnego. W październiku zorganizowana zostanie telekonferencja poświęcona temu tematowi. Więcej informacji i zgłoszenia osób chętnych do zaangażowania w to dzieło (niezależnie od stopnia przeżytej formacji) trzeba przesłać tutaj:

http://www.sdm.kibicujrodzinie.pl/

Gromadzenie funduszy na ŚDM

Istotnym problemem ŚDM będzie zdobycie pieniędzy na pakiety dla uczestników ŚDM, obniżenie kosztów uczestnictwa w ŚDM. Jako członkowie ruchu, który kładzie tak wielki nacisk na spójność „światła” z „życiem”, nie możemy nawet brać pod uwagę możliwości uczestniczenia w tym międzynarodowym spotkaniu „na dziko”, tzn. z pominięciem rejestracji u organizatorów i opłaceniem stosownych składek. Warto więc już dziś zastanowić się, w jaki sposób zdobyć pieniądze choćby na najtańsze pakiety uczestnictwa, jak obniżyć koszt jedzenia i noclegów.

Ruch na ŚDM

Podczas Światowych Dni Młodzieży w kilku miejscach Krakowa zostaną zorganizowane miejsca festiwalowe: będą to miejsca ewangelizacji i uwielbiania Boga. Prawdopodobnie jedno z nich otrzyma Ruch Światło-Życie. W miejscu takim przez 5 dni popołudniu i wieczorem będą się odbywać koncerty, przedstawienia o charakterze ewangelizacyjnym, adresowane do ludzi młodych z całego świata. Pragniemy zaangażować w to dzieło oazowe ekipy z całej Polski, wszyscy, którzy mają coś do zaoferowania na niwie ewangelizacji, niech czują się zaproszeni. Potrzebne będą zespoły muzyczne, grupy teatralne, osoby mówiące świadectwa – szczególnie te, które potrafią swym świadectwem podzielić się także w innym języku niż polski. Grupy, którym mogłaby zostaćpowierzona troska o miejsce festiwalowe, mogą zgłaszać się elektronicznie na adres: sekretariat@oaza.pl.

Bilbordy ewangelizacyjne

Fundacja Vide et crede z Wrocławia zaprasza Ruch Światło-Życie do włączenia się w akcję „Bilbord w naszej parafii widocznym znakiem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016”. Więcej informacji na stronie: https://www.oaza.pl/bilbordy-ewangelizacyjne/ oraz na stronie fundacji: www.vide-crede.pl

Formacja permanentna

W bieżącym roku formacyjnym materiały do formacji permanentnej oraz na dni wspólnoty będą rozprowadzane w formie elektronicznej. Wspólny ich tytuł nawiązujący do tematu roku brzmi „Co mówi dziś Duch do Kościołów”. Materiały te będą się ukazywały na stronie: https://www.oaza.pl/materialy-do-formacji-permanentnej-w-roku-20152016/

Sprawy personalne

Pan Andrzej Raj, dotychczas p.o. ekonoma Stowarzyszenia, z dniem 24 sierpnia br. otrzymał nominację na funkcję ekonoma Stowarzyszenia. Życzymy mu błogosławieństwa Bożego i satysfakcji z pełnionej posługi.

O zwolnienie z funkcji odpowiedzialnego za Centralną Diakonię Liturgiczną poprosił pan Wojciech Kosmowski. Nowym moderatorem tej diakonii został ks. Marcin Loretz, moderator diecezjalny Ruchu w archidiecezji warszawskiej.

Zakończyła się trzyletnia kadencja delegata Krajowego Kolegium Moderatorów do CDJ, ks. Daniela Trojnara. W trzecim dniu Podsumowania Krajowe Kolegium Moderatorów wybrało nowego delegata, którym został ks. Sławomir Sarek, moderator Ruchu w diecezji kieleckiej.

Podsumowanie OŻK 2015

W dniach 25–27 sierpnia w Krościenku nad Dunajcem odbyło się Podsumowanie OŻK 2015. Wtorkowy wieczór poświęciliśmy na radosne dziękczynienie Bogu za dar Ruchu, za dar oaz oraz za to, że mogliśmy się stać narzędziami w Jego ręku i doświadczać radości uczniów czyniących uczniów.

Środa była z kolei dniem wymiany doświadczeń, obserwacji i wyciągania wniosków.

Podsumowanie oaz

Podsumowanie oaz odbywało się w pięciu grupach poświęconych oazom dzieci Bożych, oazom nowej drogi i oazom nowego życia kolejnych trzech stopni. Choć grupy te dotyczyły osób w różnym wieku, od dzieci po dorosłych, pewne problemy (ale także pewne znaki budzące nadzieję) pojawiały na wszystkich etapach formacji.

 • Znakiem czasu jest duża liczba uczestników oaz pochodzących z rodzin rozbitych i dysfunkcyjnych czy też osób z poważnymi problemami natury psychicznej, zniewolonych nałogami; zdarzają się również osoby opętane.
 • Problemem jest niedojrzałość uczestników, ale także niedojrzałość diakonii; zauważa się niedostateczną formację animatorów, ale także moderatorów (największe braki widoczne są w tzw. formacji ludzkiej).
 • Dzieci i młodzież potrzebują dziś bardzo wielu bodźców, ciągłej aktywizacji; dużo trudniej skupić ich uwagę na słowie, ważny jest obraz, symbol.
 • Z drugiej strony wśród uczestników oaz widoczne jest wielkie pragnienie modlitwy, adoracji – jest ono obecne zarówno wśród najmłodszych, jak i najstarszych uczestników rekolekcji.
 • Młodzież szuka w oazach szczególnie doświadczenia wspólnoty, bliskości (często tego, czego brakuje im w rodzinach); wbrew pozorom urządzenia mobilne nie stanowią tak wielkiego problemu na oazach, bo młodzi ludzie widzą znacznie wyższą wartość wspólnoty realnej nad wirtualną.
 • Młodzież doświadcza także potrzeby wspólnoty w miejscu zamieszkania, miejsca akceptacji – niejednokrotnie w swoich środowiskach oazowicze postrzegani są jako dziwolągi i jest to dla nich trudne.

Uwspółcześnienie materiałów

Jednym z problemów, który wybrzmiał podczas podsumowania, są niedostosowane do obecnych czasów podręczniki. Uwspółcześnienie materiałów Ruchu uznano za sprawę priorytetową. Chodzi przede wszystkim o warstwę metodyczną podręczników, ponieważ pochodząca od ks. Blachnickiego wizja celów stawianych poszczególnym etapom formacji nie budzi zastrzeżeń.

W pierwszej kolejności zostaną podjęte prace nad nową redakcją podręcznika III stopnia ONŻ oraz podręcznika Wprowadzenie w Biblię jako historię zbawienia (formacja po II stopniu).

Dane statystyczne OŻK 2015

Chcielibyśmy jeszcze skompletować dane statystyczne dotyczące rekolekcji zorganizowanych przez Ruch Światło-Życie w 2015 roku (nie tylko w czasie wakacji). Przygotowaliśmy na ten rok tabele nieco inne niż dotychczas, uproszczone i (mamy nadzieję) precyzyjniej określające, o jakie dane nam chodzi. Prosimy o ich uzupełnienie i odesłanie ich w terminie do 30 września br. na adres: sekretariat@oaza.pl.

Formacja animatorów i moderatorów

Zachęcamy do studiowania w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej w Lublinie na Sławinku. Jest to nieformalna szkoła moderatora.

Chcemy także wrócić do organizowania corocznej miesięcznej szkoły animatora w Centrum Ruchu. Warto szukać ludzi, których można by wysłać na tę szkołę, i warto pokryć im całość lub część kosztów (w zależności od ich możliwości finansowych), ponieważ warto inwestować w ludzi!

Terminy spotkań

 • W dnia 18–20 września br. w sanktuarium na Górze św. Anny odbędzie się podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła.
 • Zapraszamy na 35. Ogólnopolską Pielgrzymkę KWC, która odbędzie się 26 września br. we Wrocławiu w kościele p.w. Świętego Krzyża. Początek o godzinie 10.00. Więcej informacji: https://www.oaza.pl/wydarzenie/xxxv-krajowa-pielgrzymka-krucjaty-wyzwolenia-czlowieka/#prettyPhoto
 • Sympozjum „Koinonia” dla księży proboszczów odbędzie się w dniach 6–8 października br. w Porszewicach. Rozpocznie się obiadem we wtorek a zakończy – obiadem w czwartek. Temat sympozjum: „Diakonijne centrum wspólnoty parafialnej”. Za program odpowiedzialny jest Moderator Generalny ks. dr Marek Sędek oraz ks. dr hab. Piotr Kulbacki. Zgłoszenia udziału przyjmuje sekretariat: sekretariat@oaza.pl. Około połowy września pojawi się szczegółowy program na stronie. Na zgłoszenia czekamy do 25 września br.
 • Zapraszamy moderatorów diecezjalnych i zakonnych, a także moderatorów Domowego Kościoła w diecezjach na rekolekcje, które odbędą się 19–21 października br.w Porszewicach. Temat rekolekcji: „Tożsamość moderatora diecezjalnego”. Rekolekcje poprowadzą Moderator Generalny ks. Marek Sędek i Krajowy Moderator Domowego Kościoła ks. Tomasz Opaliński. Zgłoszenia do końca września br. należy kierować na adres: sekretariat@oaza.pl. Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek o godzinie 7.30 a kończą w środę obiadem, istnieje możliwość przyjazdu w niedzielę wieczorem.
 • W tym roku przypada 30. rocznica śmierci ks. Wojciecha Danielskiego. 17 października br. odbędzie się ogólnopolskie spotkanie w Warszawie w parafii św. Józefa na Kole; od godziny 9 do 10 będzie czas przyjmowania grup, później w programie konferencja, modlitwa, nawiedzenie grobu ks. Wojciecha; msza św. o godzinie 15.00 (przewodniczy kard. Kazimierz Nycz), potem program słowno-muzyczny, nieszpory; zakończenie nastąpi około 17.30.
 • DWDD odbędzie się w terminie 23–24 października; jeszcze we wrześniu pomoce formacyjne zostaną przekazane drogą elektroniczną.
 • ORDJ odbędzie się w tym roku w Zduńskiej Woli, w terminie 27–29 listopada br. Zgłoszenia należy kierować na adres: sekretariat@oaza.pl do 15 listopada br.
 • Zapraszamy do udziału w ORD osoby po III stopniu OŻK (młodzież i małżonków z DK oraz kleryków, diakonów i prezbiterów).
 • Jesienne rekolekcje kapłańskie odbędą się w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem w terminie 23–26 listopada br. Oparte będą na tematyce związanej z diakonią oaz rekolekcyjnych. Przyjmujemy zgłoszenia elektroniczne na adres: KopiaGorka@oaza.pl lub telefoniczne, nr telefonu: 18 262 32 35.

Informacje diakonii centralnych

Centralna Diakonia Ewangelizacji

Marek Filar, Odpowiedzialny za CDE

Centralna Diakonia Modlitwy

Dorota Domańska, Odpowiedzialna za CDM

Centralna Diakonia Życia

 • Zapraszamy członków diecezjalnych diakonii życia na spotkanie odpowiedzialnych diakonii życia (SODŻ), które odbędzie się 3 października br. (sobota) w godz. 10.00–17.00 w parafii św. Jakuba przy ul. Grójeckiej 38 (przy placu Narutowicza) w Warszawie. (czytaj)
 • Dzień Dziecka Utraconego
  W Polsce, według statystyk, co roku umiera około 50 tysięcy dzieci, z czego najwięcej, bo 40 tysięcy – w okresie prenatalnym. Z myślą o nich i ich rodzinach 15 października obchodzony jest na całym świecie Dzień Dziecka Utraconego. Zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii w tym dniu i włączania się do modlitwy w intencji rodziców i ich utraconych dzieci.
 • Zapraszamy na dni skupienia „Wychować dzieci do pięknej miłości”  (czytaj)
 • Podczas tegorocznych turnusów rekolekcji oazowych członkowie diakonii życia wygłosili ponad 150 prelekcji i świadectw z dziedziny miłości, czystości, odpowiedzialnego rodzicielstwa i obrony życia. Serdecznie dziękujemy moderatorom i organizatorom oaz za uwzględnienie w programie rekolekcji zagadnień z teologii ciała. Zapraszamy również do skorzystania z możliwości zaproszenia przygotowanych prelegentów z diecezjalnych diakonii życia podczas tegorocznej pracy formacyjnej.
 • Z wielką radością informujemy, że w tegorocznej oazie rekolekcyjnej diakonii życia uczestniczyli członkowie naszego Ruchu z Ukrainy. Dziękując za ich trud przyjazdu i uczestnictwo, już teraz ogarniamy naszą modlitwą rozwój diakonii życia na Ukrainie.
 • Diakonia życia w internecie:
  • Lista mailingowa Vitalis
  • Profil na Facebooku „Centralna Diakonia Życia”
  • Strona internetowa https://www.oaza.pl/cdz/
  • Comiesięczny biuletyn CDŻ skierowany do wszystkich członków Ruchu na www.oaza.pl
 • Naklejki
  Zapraszamy do zamawiania naklejek przygotowanych przez Centralna Diakonię Życia tzw. „stópek”.Służą one do rozdawania członkom naszego Ruchu oraz wszystkim chętnym, którzy zadeklarują się przykleić je w widocznym miejscu jako wyraz świadectwa opowiedzenia za się za życiem ludzkim od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Zamówienia: odpowiedzialni.cdz@gmail.com lub cdz@oaza.pl.

  Dorota i Łukasz Kozyrowie, Odpowiedzialni za CDŻ

Centralna Diakonia Miłosierdzia

 • Centralna Diakonia Miłosierdzia pragnie serdecznie zaprosić wszystkich do wspólnej modlitwy 28 września br. o godz.15.00. Niech cały Ruch Światło-Życie włączy się w tę piękną inicjatywę. Poprośmy swoich kapłanów w parafiach, by wyszli z nami na skrzyżowania i modlili się wspólnie z zaproszonymi wcześniej parafianami. Więcej informacji o tej inicjatywie można uzyskać na stronie: http://www.iskra.info.pl/
 • Zachęcamy również do tworzenia i rozwijania w swoich diecezjach diakonii miłosierdzia. Jeśli macie pytania, piszcie do nas. Istniejące już diakonie powołane przez moderatorów diecezjalnych zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli wzajemnie się ubogacać, dzielić doświadczeniem i inspirować do działania. Kontakt: diak.mil@wp.pl. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie powstanie strona internetowa Centralnej Diakonii Miłosierdzia, na której znajdą się ważne informacje dotyczące diakonii.

Iwona i Jacek Wolscy, Odpowiedzialni za CDMił

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

 • Do udziału w kolejnej oazie jedności diakonii oaz rekolekcyjnych (OJDOR) zapraszamy osoby posługujące w diecezjalnych diakoniach oaz rekolekcyjnych, a także pragnące przygotować się do tej posługi. Tym razem będziemy gościli w Zduńskiej Woli, w terminie 16–18 października br. (czytaj)

Słowo końcowe

Serdecznie dziękuję za listy jedności i wszelkie gesty życzliwości przesłane mi podczas tegorocznych wakacji. W rozpoczętym roku formacyjnym życzę mocy Ducha Świętego w dziele wierności charyzmatowi Ruchu Światło-Życie, a więc podejmowania z niegasnącym entuzjazmem ewangelizacji, formacji i diakonii dla pełniejszego ukazania piękna Kościoła – Oblubienicy Baranka.

ks. Marek Sędek
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie